PlanetPeople AB
  • Hållbara lösningar för arbetsmiljön!

  • Stressigt på jobb?

  • Har Arbetsmiljöverket  varit på besök? 

Vi är organisationskonsulter inom arbetsmiljö


På PlanetPeople har vi arbetat med arbetsmiljöfrågor sedan 2008 och hjälpt en mängd företag från olika branscher att skapa en bättre och mer hållbar arbetsmiljö.


TJÄNSTER

SAM

Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) gäller alla arbetsgivare. SAM innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga olyckor och ohälsa. 


OSA

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) tar fasta på de delar som inte bara är synliga för ögat. Med hjälp av verktyg och metoder hjälper vi till att forma  ett arbete i balans för den moderna arbetsplatsen.


Kartläggningar

Genom att kartlägga arbetsmiljön skapas ett underlag för att genomföra riskbedömningar enligt Arbetsmiljöverkets olika krav. Utan rätt verktyg  och erfarenhet kan detta bli en tidsödande och kostsam aktivitet. 

Handbok

Med arbetsmiljöhandboken får du struktur och ordning på ditt arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Handboken levereras som en del av Office 365 med smarta funktioner för riskbedömningar.

Utbildning

Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar inom systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och social arbetsmiljö och praktisk arbetsmiljöutbildning  för personalen och chefer.

Risker

Riskbedömning är ett centralt betydelsefullt begrepp inom arbetsmiljöarbetet och  arbetsförhållandena skall regelbundet skriftligen riskbedömas.  Krav på riskbedömning  finns i fyrtiofyra föreskrifter hos Arbetsmiljöverket - vi vet vilka!

SBA

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ett systematiskt brandskyddsarbete skapar rutiner utifrån varje företags egna förutsättningar.

Ergonomi

Ergonomi omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på arbetsmiljön. Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall och  medför ökad produktivitet hos anställda.

Kemikalier

Hantering av kemikalier kan medföra risker för människor och miljö. Lagstiftningen är mycket tydlig med vad som gäller.  Vi hjälper till med dokumentation, riskbedömning och skyddsåtgärder.