Skip to content

Vi är arbetsmiljö- och hållbarhetskonsulter!

Välkommen!

Sedan starten 2008 har PlanetPeople hjälpt en mängd företag från många branscher att utveckla hållbara, säkra och hälsosamma arbetsplatser och företag.

Arbetsmiljö

Tillsammans hjälps vi åt att skapa förutsättningarna för ett fungerande hälso- och säkerhetsarbete samtidigt som vi ser till att ni uppfyller myndigheters krav.

Utveckla ditt företags hållbarhetsarbete

Med enkla verktyg och tjänster får du all hjälp du behöver för att jobba hållbart och affärsmässigt.

Ledningssystem

I partnerskap med SafetyNet kan vi erbjuda ett Nordiskt ledande digitalt ledningssystem för att hantera hälsa, säkerhet, miljö och hållbarhet.