PlanetPeople AB

ARBETSMILJÖRUTINER

I vårt arbetet med att hjälpa företag och organisationer i sitt systematiska arbetsmiljöarbete träffar vi ofta på krav från Arbetsmiljöverket på att upprätta arbetsmiljörutiner eller förbättra befintliga. Sedan starten 2008 har vi utvecklat ett antal dokument, mallar och rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall bedrivas för att uppfylla myndighetens krav. Vi har nu satt samman alla dessa dokument till ett paket som vi erbjuder antingen som en del i ett projekt eller som en produkt som vi säljer fristående där vi även erbjuder möjlighet att få hjälp med anpassning för- och införande i verksamheten. 


Varje paket prissätts utifrån företagets storlek, behov av anpassning och införande i verksamheten

Kontakta oss för prisuppgift!
ALLMÄNNA RUTINER

Följande allmänna rutiner ingår

 • Alkohol och droger
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Arbetsskador och tillbud
 • Byggarbetsmiljösamordning
 • Företagshälsovård
 • Första hjälpen
 • Gravida och ammande
 • In- och uthyrning av personal
 • Introduktion
 • Jourtid, övertid, mertid
 • Krishantering
 • Lagefterlevnad
 • Minderåriga
 • Rehabilitering
 • Riskbedömning
 • Samordning fast driftställe
 • Samverkan och medverkan
 • Skyddsombud
 • Uppgiftsfördelning och arbetsmiljökunskap
 • Årlig uppföljning
 • Ändringar i verksamheten
RISKRUTINER

Följande riskrutiner ingår

 • Allmänna ordnings- och skyddsinstruktioner
 • Arbetsanpassning
 • Arbetsbelastning
 • Belastningsergonomi
 • Buller
 • Dator och bildskärm
 • Ensamarbete
 • Kemiska arbetsmiljörisker
 • Kränkande särbehandling
 • Kyla och värme
 • Maskiner och annan teknisk utrustning
 • Truckar
 • Våld och hot
MALLAR
Följande mallar ingår:
 • Arbetsmiljöpolicy
 • Handlingsplan inköp av företagshälsovård
 • Kompetensmatris arbetsmiljökunskaper
 • Rutin distansarbete
 • Rutin IT
 • Rutin stress
 • Tom rutin
 • Skattning av arbetssituation
 • VD instruktion
REDOVISANDE DOKUMENT

Följande mallar för redovisande dokument ingår

 • Allmän handlingsplan
 • Handlingsplan inköp företagshälsovård
 • Individuell undersökning, riskbedömning och handlingsplan
 • Lag- och regelstruktur
 • Riskbedömningar - avdelning, löpande och vid ändring
 • Sammanställning av uppgifter att fördela 
 • Uppgiftsfördelningsdokument
 • Överenskommelse REHAB alkohol och droger