PlanetPeople AB

VI VET INTE VAD VI INTE VET!

I arbetsmiljöarbetet finns det flera tillfällen då det krävs undersökningar och kartläggningar. 

Sedan vår start 2008 har vi utvecklat metoder och verktyg för att lätt och smidigt genomföra kartläggningar i verksamheter vilket har resulterat i vår produkt Kartan ©.

Kartan är ett webbaserat enkätverktyg som kan användas för enstaka, återkommande eller kontinuerliga mätningar av olika aspekter i arbetsmiljön.

Exempel på olika mätningar

Arbetsmiljö

Allmän och bred kartläggning av arbetsmiljön för att skapa en övergripande bild av arbetsmiljön och identifiera möjliga riskkällor.

Employer branding

Återkommande företagsövergripande mätning gällande personalens engagemang i sitt arbete och syn på arbetsgivaren.

Stress

Specifikt mäta förekomst av stress hos medarbetarebetarna.


OSA

Mätning av organisatorisk och social arbetsmiljö enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4.


Hälsa

Specifika frågor som rör medarbetarnas upplevda hälsa och personliga vanor.


Pulsmätningar

Återkommande och regelbundna mätningar på avdelning och teamnivå med fokus på  att tidigt fånga upp signaler från personalen.