PlanetPeople AB

ARBETSMILJÖHANDBOK

Enligt föreskriften om systematiskt arbetsmiljö skall arbetsgivaren ta fram rutiner eller ett ledningssystemet för hur arbetsmiljöarbetet skall bedrivas i företaget. Ett arbetsmiljöledningssystem kan vara allt ifrån en enklare arbetsmiljöhandbok som används inom företaget till något mer omfattande som ligger till grund för en certifiering.    
Utifrån vår långa erfarenhet från att organisera och dokumentera systematiskt arbetsmiljöarbete har vi utvecklat en digital arbetsmiljöhandbok med färdiga rutiner för de vanligaste förekommande kraven från Arbetsmiljöverket. Våra rutiner täcker det systematiska arbetsmiljöarbetet och de vanligaste förekommande riskerna i de flesta branscherna. 

Arbetsmiljöhandboken levereras i datorn eller mobilen via Office 365  eller via Google Sites med följande funktioner:

Vår arbetsmiljö

Sektion för anställda där relevant information om företagets arbetsmiljö presenteras med information om risker, skyddsinstruktioner, mini-utbildning för personalen i arbetsmiljö, skyddsorganisation, etc.

Rapportera

Här rapporteras olika arbetsmiljörelaterade händelser så som möjliga risker, avvikelser, tillbud, olyckor, arbetsmiljökartläggningar, skyddsronder, etc. 

Lagar och regler

Okunnighet om lagen är ingen ursäkt - vi hjälper till att få koll på vilka arbetsmiljölagar och regler som gäller för er verksamhet.  Vi utgår ifrån en omfattande kartläggning och riskbedömning.

Handbok

Sektion för företagets chefer och arbetsledare som beskriver hur arbetsmiljöarbetet är organiserat och skall bedrivas. Kan även användas som internt utbildningsmaterial.

Undersöka

Här undersöker vi olika händelser för att bestämma om det finns risker, vilka eventuella åtgärder  vi behöver sätta in, hur och när åtgärder skall följas upp och vem som är ansvarig.

Kemikalier

Genom olika funktioner hanteras företagets kemikalieregister, riskbedömningar och skyddsåtgärder. Instruktioner och säkerhetsdatablad görs tillgängliga för personalen.

Riskhantering

Modulen för riskhantering består av rutin med utförliga instruktioner för riskbedömning. Inkluderar funktion för att rapportera och undersöka/utreda händelser.

Dokumenthantering

Office 365 och Google G Suite innehåller många smarta funktioner för att hantera information, hålla ordning på processer och uppfylla myndighetskrav på skriftlig dokumentation.

Mallar och checklistor

Mallar och checklistor anpassas efter företagets verksamhet och identifierade risker. Dessa görs tillgängliga som dokument eller digitala formulär  i arbetsmiljöledningsprocessen.