PlanetPeople AB

KARTLÄGGNING

Att genomföra olika typer av arbetsmiljökartläggning är en förutsättning för att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall fungera.


Sedan vår start 2008 har vi utvecklat metoder och verktyg för att lätt och smidigt genomföra kartläggningar i verksamheter vilket har resulterat i vår produkt Kartan.

Kartan är ett webbaserat enkätverktyg som kan användas för enstaka, återkommande eller kontinuerliga mätningar av olika aspekter i arbetsmiljön så som stress, återhämtning, organisatorisk och social arbetsmiljö, etc.

Exempel på olika kartläggningar

Ring för mer information