Skip to content

Kartläggning

Att genomföra olika typer av arbetsmiljökartläggning är en förutsättning och ett krav från Arbetsmiljöverket för att det systematiska arbetsmiljöarbetet skall fungera.

Sedan vår start 2008 har vi utvecklat metoder och verktyg för att lätt och smidigt genomföra kartläggningar i verksamheter.
 
Detta har resulterat i ett webbaserat enkätverktyg som kan användas för enstaka, återkommande eller kontinuerliga mätningar av olika aspekter i arbetsmiljön.