Skip to content

Rutiner

I vårt arbetet med att hjälpa företag och organisationer i sitt systematiska arbetsmiljöarbete träffar vi ofta på krav från Arbetsmiljöverket på att upprätta arbetsmiljörutiner eller förbättra befintliga. Sedan starten 2008 har vi utvecklat ett antal dokument, mallar och rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall bedrivas för att uppfylla myndighetens krav.

Vi har nu satt samman alla dessa dokument till ett paket som vi erbjuder antingen som en del i ett projekt eller som en produkt som vi säljer fristående där vi även erbjuder möjlighet att få hjälp med anpassning för- och införande i verksamheten.

Varje paket prissätts utifrån företagets storlek, behov av anpassning och införande i verksamheten