Skip to content

Utbildning

Vi menar att i dagens moderna digitala samhälle är det inte relevant att skicka iväg chefer och ledare flera dagar på kurs för att skaffa sig kunskaper som sedan skall omsättas till ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att på sikt bygga kompetens. Detta tar för långt tid och kostar för mycket.

I våra företagsanpassade arbetsmiljöutbildningar (SAM och OSA) fokuserar vi (under en dag) på varför saker skall göras, hur de bör göras samt hur vi dokumenterar vårt arbetsmiljöarbete.

Samtidigt överför vi nödvändig kompetens gällande arbetsmiljöfrågor och arbetsmiljöarbete till de chefer och arbetsledare som skall ha arbetsmiljöuppgifter. 

Vi genomför även föreläsningar och utbildningar om mindfulness, stresshantering, digital stress, personlig projektplanering och personlig hållbar produktivitet.