Skip to content

Ergonomi

Ordet ergonomi används ofta som uttryck för hur besvär som ont i rygg och axlar, muskler och leder hänger samman med hur man sitter, står, lyfter och bär. Ergonomi är dock ett ganska brett begrepp som även innefattar:

  • Belastningsergonomi
  • Röstergonomi
  • Synergonomi
  • Kognitiv ergonomi

Vi hjälper till att genomföra ergonomiska kartläggningar och riskanalyser. Vid behov anlitar vi specialistkompetens för att genomföra individuella bedömningar eller riskbedöma olika arbetsmoment.