Skip to content

Behöver du hjälp med organisatorisk och social arbetsmilö?

Behöver du hjälp med organisatorisk och social arbetsmilö?

Föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö trädde i kraft 31 mars 2016 som ett resultat av att de som var sjukskriva 2013 var en majoritet, detta på grund av psykiska besvär (vilket fortfarande är fallet). 

I Arbetsmiljöverkets arbetet med den nya föreskriften utgick man från brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Man tar fasta på det som har negativ inverkan på hälsan nämligen; ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande särbehandling samt arbetstider.

Chefer och arbetsledare skall ha kunskaper i hur man förebygger ohälsosam arbetsbelastning och hur man hanterar konflikter och kränkande särbehandlingar.

Utöver detta betonas vikten av att ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljö som med fördel kan vara en del av organisationens arbetsmiljöplan.

Problem med ohälsosam arbetsbelastning bottnar ofta i organisatoriska brister när det gäller att balansera mål och krav med tillgängliga resurser för arbetets utförande.

Kraven i föreskriften gällande systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla typer av arbetsförhållande och risker även organisatoriska och sociala.

 

Så här går det till!

Så här går det till!

Vi erbjuder allt från helhetslösningar där vi genomför hela arbetet, projektledda lösningar där vi stödjer våra kunder med att lösa anmärkningarna i inspektionsmeddelandet till där kunder köper delar av våra tjänster.

Nedan presenterar vi ett förslag till en helhetslösning.

 • Offert och kontrakt

  Vi lämnar offert efter genomgång av era behov. Utifrån offert och eventuella justeringar skriver vi kontrakt.

 • Samverkan

  Att ge skyddsombud och personal möjlighet att medverka i arbetsmiljöarbetet är ett krav från Arbetsmiljöverket.

  Vi påbörjar vårt arbetet med att samverka med skyddsombud. Om skyddsombud inte finns på arbetsplatsen samverkar vi direkt med personalen. 

 • Kartläggning

  Med hjälp av en webbaserad enkät kartlägger vi verksamheten. Vi erbjuder två olika enkäter för att kartlägga och mäta den organisation arbetsmiljön. 

  Vi använder en vidareutvecklad version av Prevents frågor och Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ).

  Genom vårt enkätverktyg får du möjlighet att:

  • segmentera svar
  • genomföra enkäter på olika språk
  • få automatiska följdfrågor för att fördjupa eller förtydliga
  • möjlighet till egna frågor
  • analys och rapportfunktion
  • export av svar för egen analys
 • Utbildning och genomgång av enkät

  Efter genomförd kartläggning genomför vi en utbildning för företagets chefer. I utbildningen ingår:

  • förebyggande av ohälsosam arbetsbelastning
  • konflikthantering
  • kränkande särbehandling
  • genomgång av enkätsvar
  • metod för att presentera och arbeta med svaren