Skip to content

Riskbedömning

Det finns faror på alla arbetsplatser, men hur vet du vilka som har störst potential att skada arbetstagarna?

Att korrekt identifiera, bedöma och kontrollera faror är en viktig del av ett väl fungerande arbetsmiljöprogram.

Vi arbetar med effektiva och beprövade metoder för faroidentifiering, bedömning och kontroll. Vårt arbete sker i samverkan med skyddsombud och involverar berörd personal.

Vi har erfarenhet att riskbedöma olika branscher och versamheter inklusive produktionsanläggningar.

SafetyNet

Med SafteyNet kan du hantera dina risker direkt i telefonen. Med hjälp av olika moduler kan du arbeta med arbetsmiljörisker, brandrisker, kvalitetsrisker, miljörisker, osv.