Arbetsmiljöhandboken En komplett lösning för dig!

Arbetsmiljöhandboken En komplett lösning för dig!

Vi har specialiserat oss på att hjälpa företag som har fått besök av Arbetsmiljöverket och behöver hjälp med sitt arbetsmiljöarbete. Under årens lopp har vi utvecklat våra tjänster genom att digitalisera och paketera för att kunna leverera så kostnadseffektiva och lättanvända lösningar som möjligt.

Arbetsmiljöhandboken är resultatet av ett mångårigt arbetet där vi har utvecklat mallar, rutiner och checklistor allt för att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete skall bedrivas.

Tillsammans är detta en kraftfull lösning där du får tillgång till en välutvecklad och välbeprövad produkt som spar dig mycket tid och framförallt en produkt som är logiskt uppbyggd med den så viktiga “röda tråden”.

Så här går det till!

Så här går det till!

Vi erbjuder allt från helhetslösningar där vi anpassar och inför arbetsmiljöhandboken, projektledda lösningar där vi stödjer våra kunder med anpassning och införande till där kunder köper mallen till arbetsmiljöhandboken med tillhörande rutinpaket.

Nedan presenterar vi ett förslag till en helhetslösning.

 • Genomgång

  Vi går igenom er verksamhet tillsammans med er för att säkerställa era behov, hur ni är organiserade och vilka tjänster ni behöver från oss.

 • Offert

  Vi lämnar offert utifrån genomgång.

 • Kontrakt

  Utifrån offert och eventuella justeringar skriver vi kontrakt.

 • Samverkan

  Att samverka med personalen i arbetsmiljöarbetet är ett krav från Arbetsmiljöverket. Vi påbörjar vårt arbetet med att samverka med skyddsombud. Om skyddsombud inte finns på arbetsplatsen samverkar vi direkt med personalen. 

 • Kartläggning

  Vi genomför en grundlig kartläggning av verksamheten vilket inkluderar den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Läs mer om hur vi genomför våra kartläggningar här. 

 • Kravanalys

  Efter genomförd kartläggning har vi förutsättningarna för att genomföra en kravanalys. I kravanalysen utgår vi från verksamhetens olika aktiviteter och sammanställer en laglista med de krav som Arbetsmiljöverket ställer på verksamheten.

 • Riskbedömning

  Vi arbetar med effektiva och beprövade metoder för faroidentifiering, bedömning och kontroll. Vårt arbete sker i samverkan med skyddsombud/personalens representanter och involverar berörd personal.

 • Rutiner och instruktioner

  Vi anpassar våra rutiner för er verksamhet utifrån genomförd kartläggning och riskbedömning. 

  Vid behov utfärdar vi allmänna säkerhetsinstruktioner och specifika instruktioner för hur vissa arbeten skall utföras på ett säkert sätt.

 • Handbok

  Vi anpassar handboken efter ert företag.

  Läs mer nedan om vad som ingår!

  More
 • Utbildning

  Vi utbildar chefer och andra personer med ansvar i hur företaget ska utföra, organisera och dokumentera det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 • Överlämning

  När vårt arbetet är avklarat överlämnar vi arbetsmiljöhandboken till verksamheten.  

 • Support

  Vid behov erbjuder vi löpande support och svarsservice för våra kunder och de personer som har uppgifter inom arbetsmiljöarbetet.

  Ni får tillgång till en egen supportsajt där ni kan hitta svar på de vanligast allmänt förekommande frågorna och ställa egna verksamhetsspecifika frågor.

 • Internrevision

  Ett år efter avslutat arbete eller i samband med årsavslut erbjuder vi möjligheten att få en internrevison utförd där vi reviderar ert systematiska arbetsmiljöarbete och kontrollerar hur pass väl ni uppnår de krav som Arbetsmiljöverket ställer på er verksamhet.