PlanetPeople AB

SÅ HÄR JOBBAR VI

Vi har specialiserat oss på att hjälpa företag som har fått besök av Arbetsmiljöverket och behöver hjälp med sitt arbetsmiljöarbete. Under årens lopp har vi utvecklat våra tjänster genom att digitalisera och paketera för att kunna leverera så kostnadseffektiva och lättanvända tjänster som möjligt. 


Varje vecka följer vi Arbetsmiljöverkets arbete och läser mängder av inspektionsmeddelanden. Genom den stora volymen av inspektionsmeddelanden som vi läser varje vecka får vi även en god inblick i vad myndigheten fokuserar på och hur krav ställs på olika företag och branscher vilket i sin tur kommer våra kunder till nytta.


Vi har stor respekt för komplexiteten och den abstrakta nivån som många upplever att systematiskt arbetsmiljöarbete innebär. Genom lång praktisk erfarenhet bryter vi ner komplexiteten, ger våra kunder metoder, strukturer och smarta och moderna verktyg för att uppfylla lagens och myndighetens krav.


Har du blivit kontaktad av oss eller är du intresserad av våra tjänster?  Vi erbjuder alltid en timmes fri konsultation (i Skåne på plats hos er) där vi diskuterar era behov. Efter vårt första möte arbetar vi fram en preliminär projektplan med tidsåtgång för varje delmoment som krävs för att uppfylla ställda krav eller behov. Detta ligger i sin tur till grund för offert och eventuellt avtal om leverans av tjänster. 

Ring för att boka ett möte