PlanetPeople AB

BESÖK FRÅN ARBETSMILJÖVERKET?

Visste du att det finns ett fyrtiotal bestämmelser från Arbetsmiljöverket som kan ge ditt företag böter (sanktionsavgifter) om du inte följer dem?


Är du medveten om att ni har brister på företaget, och vill ha hjälp att åtgärda dessa?


Vi har hjälpt en mängd företag med förberedelser inför och assistans under besök från Arbetsmiljöverket.


Vår erfarenhet visar på att en väl genomförd arbetsmiljöanalys leder till bättre resultat vid besök från Arbetsmiljöverket. 

KONTAKTA OSS FÖR FRI KONSTULATION!