Upptäck biologisk mångfald med Biodiversity Collage

Vill du lära dig mer om biologisk mångfald på ett roligt och engagerande sätt?

Vad är Biodiversity Collage?

 • En rolig och samarbetsinriktad workshop som syftar till att öka medvetenheten om vikten av biologisk mångfald
 • Under 3 timmar får deltagarna:
  • Upptäcka hur ekosystem fungerar
  • Lära sig om den avgörande roll som biologisk mångfald spelar för mänskligheten och dess välbefinnande
  • Förstå de hot som den biologiska mångfalden står inför

Pedagogik och upplägg

 • Bygger på kollektiv intelligens och ett spelliknande upplägg
 • Deltagarna delas in i grupper om 4-7 personer
 • Tillsammans skapar de ett kollage med 39 kort som representerar orsakerna till och konsekvenserna av förlusten av biologisk mångfald
 • Korten är baserade på rapporter från FN:s vetenskapliga panel för biologisk mångfald IPBES
 • Workshopen är uppdelad i följande moment:
  • Presentation av workshopen och isbrytare (15 min)
  • Övning för att förstå hur ekosystem fungerar (30 min)
  • Skapande av Biodiversity Collage med de 39 korten (75 min)
  • Kreativ utsmyckning av kollaget (30 min)
  • Presentation av kollagen, diskussion och reflektion (30 min)

Ämnen som täcks in

 • Hur ekosystem fungerar
 • Nyttan med biologisk mångfald för mänskligheten
 • Interaktionen mellan mänskliga aktiviteter och biologisk mångfald
 • Hoten mot den biologiska mångfalden, som:
  • Habitatförlust
  • Föroreningar
  • Klimatförändringar

Praktisk information

 • Workshopen tar 3 timmar
 • Leds av en utbildad facilitator
 • Kan genomföras både online och fysiskt
 • Antalet deltagare är 4-14 per facilitator