PlanetPeople AB

Håller vi på att tappa flåset?

2019.03.04 14:17 By Per Olof Hall

Håller vi på att tappa flåset?

Du som läser detta är kanske bekant med Hälsoprofilsbedömningar. De utförs ofta i samband med arbetsmiljöutvärderingar och är till för att motivera deltagarna till en hälsosam livsstil. En central del av bedömningen är ett konditionstest på cykel, där man under 6-10 minuter cyklar på en nivå som gör en lätt andfådd. Här mäts deltagarens syreupptagningsförmåga, eller så kallade VO2max-värde.


Resultatet av ett VO2max-test påverkas av en del parametrar. Kroppens aeroba kapacitet (förmågan att omvandla energi med hjälp av syre) och hjärtats slagvolym (den totala mängden blod per slag) spelar stor roll, men även saker som mängden hemoglobin i blodet och individens mentala förmåga att pusha sig själv vid ansträngning har stor inverkan. Ett lågt resultat är förutom ett bevis på dålig kondition även ofta förenat med dålig ämnesomsättning, sämre immunförsvar och i längden sämre produktivitet och kortare förväntad livslängd. 


Med data samlat från över 350 000 deltagare i vuxen ålder visar rapporten att det genomsnittliga VO2max-värdet sjunkit med 10.8% sedan slutet av nittiotalet i kombination med att den genomsnittliga kroppsmassan ökat. Mest alarmerande var att mängden deltagare med hälsofarligt låg kondition hade ökat från 27% till 46%.


En allt högre grad av stillasittande har lett till en oroväckande hälsotrend bland befolkningen.

Rapporter som denna är inte en engångsföreteelse - andra studier visar på att fysisk aktivitet sjunkit med 25-30% bland unga, att stillasittandet bland befolkningen ökat från 24 timmar i veckan till 50 timmar sedan år 2000, och att nästan hälften av vuxna inte orkar gå en tio minuters promenad i rask takt. Många röster höjs för att samhället ska ta mer ansvar - att fler arbetsgivare ska börja med friskvårdstimmar och att skolorna måste få barnen att röra på sig mer.


Oavsett vems ansvar det är att vända trenden så finns det egentligen bara ett sätt att skapa en positiv förändring - att visa på den stora positiva inverkan en hälsosam livsstil har på ens vardag. Faktum är att om du motionerar rätt, återhämtar dig och vilar tillräckligt, får koll på dina sömnvanor och lär dig identifiera och bearbeta stress kommer du märka signifikanta skillnader i humör, motivation, prestation och kreativitet både på jobbet och i fritiden. Du kommer må bättre, bli bättre och leva längre, helt enkelt. Men det gäller att vara proaktiv, och det kan kräva en del förändringar.


Vill du få hjälp på traven? Med en Livsstilsanalys från MIND:SMART samlar du under 72 timmar in data om din hälsa och välbefinnande och får koll på stress, träning, sömn och återhämtning. Du får även chansen att mäta ditt egna VO2max-värde! Allt du behöver göra är att gå en rask 30-minuters promenad på platt terräng, de avancerade algoritmerna från Firstbeat kan sedan med stor noggrannhet räkna ut ditt VO2max-värde. Detta har tidigare bara kunnats göra i professionella miljöer, vid hälsokontroller eller liknande.