PlanetPeople AB

BRANDSKYDD

Alla arbetsplatser behöver ha ett fullgott skydd mot brand.  Det handlar om att skydda liv och hälsa, men även om att förebygga skador på egendom. Krav på brandskydd ställs genom Arbetsmiljölagen, Lagen om skydd mot olyckor, Statens Räddningsverks föreskrifter och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Lagen om skydd och olyckor ställer krav på att alla verksamheter måste bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Vi hjälper er att räta ut alla frågetecken inom systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Utbildningen riktar sig till alla verksamheter som behöver en grundlig genomgång om vad förebyggande brandskydd innebär och hur det kan bli en naturlig del av rutinerna på arbetsplatsen. Vi utbildar på plats hos er och anpassar innehållet till er verksamhet.


Brandskyddsutbildning

Den här utbildningen riktar sig till alla verksamheter där det behövs kunskap om hur bränder kan hanteras och förebyggas och uppfyller grundkraven från Arbetsmiljöverket i samband med brand och risk för brand. Våra instruktörer delar med sig av sina erfarenheter och varvar teori med praktik. Utbildningen lämnar utrymme för era önskemål och förutsättningar.

Ring för mer information