Upptäck möjligheterna i en cirkulär ekonomi

Är du nyfiken på hur vi kan bygga en ekonomi som är hållbar, motståndskraftig och återskapande till sin utformning? Delta i vår workshop Circular Economy Collage för att utforska principerna och potentialen i en cirkulär modell.

Vad är Circular Economy Collage?

Circular Economy Collage är en interaktiv workshop som introducerar nyckelbegreppen i en cirkulär ekonomi på ett visuellt och engagerande sätt. Deltagarna arbetar tillsammans för att placera kort som representerar olika aspekter av cirkularitet på en stor duk, och bygger gradvis upp ett komplett ”collage” som illustrerar hur en cirkulär ekonomi fungerar.


Genom collagemetodiken kommer du att:


  • Förstå begränsningarna i vår nuvarande linjära ”take-make-waste”-modell
  • Lära dig om cirkulära principer som att designa bort avfall, hålla produkter och material i användning och regenerera naturliga system
  • Upptäcka innovativa exempel på cirkulär design, affärsmodeller och policyer i praktiken
  • flektera över den roll du kan spela för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi

Varför delta i en Circular Economy Collage-workshop?

Den cirkulära ekonomin erbjuder en övertygande vision för en blomstrande ekonomi som verkar inom planetens gränser. Genom att delta i Collage kommer du att:

  • Få en gedigen förståelse för cirkulära ekonomiska begrepp och deras praktiska tillämpningar
  • Bli inspirerad av de många fördelarna och möjligheterna med att gå över till en cirkulär modell, från kostnadsbesparingar till nya intäktsströmmar och stärkta leveranskedjor
  • Knyta kontakter med likasinnade yrkesverksamma och identifiera potentiella samarbetsområden
  • Lämna med konkreta nästa steg för att integrera cirkulära principer i ditt arbete

Grundad i ledande forskning och expertis

Circular Economy Collage bygger på de senaste insikterna från institutioner i framkant av cirkulärt ekonomiskt tänkande och praktik, som Ellen MacArthur Foundation och Circle Economy.

Våra expertfacilitatorer har omfattande erfarenhet av att stödja företag, beslutsfattare och utbildare i deras cirkulära resor.