Climate Fresk: Ett kraftfullt verktyg för att engagera medarbetare i klimatfrågan

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning och kräver handling från individer, organisationer och samhällen. Men hur skapar man engagemang och förståelse för denna komplexa fråga på arbetsplatsen? Climate Fresk, utvecklat av den ideella organisationen The Climate Fresk, är ett beprövat koncept som redan engagerat över 1,6 miljoner deltagare i 157 länder.

VAD ÄR CLIMATE FRESK?

Climate Fresk är ett vetenskapligt baserat, pedagogiskt kortspel som på ett interaktivt sätt lär ut grunderna i klimatförändringarna. Spelet är skapat av Cédric Ringenbach som grundade The Climate Fresk NGO och bygger på IPCC:s rapporter. Det engagerar deltagarna genom kollektiv intelligens och samarbete och är lämpligt för både nybörjare och experter. Climate Fresk har redan översatts till mer än 45 språk och används av organisationer över hela världen.

HUR FUNGERAR EN CLIMATE FRESK WORKSHOP?

En Climate Fresk Workshop är ett 3-timmars pass där deltagarna i grupper om 4-7 personer samarbetar för att förstå orsakssambanden bakom klimatförändringarna. Med hjälp av 42 kort som illustrerar olika komponenter av klimatsystemet, guidar en facilitator deltagarna och tillför kunskap. Workshopen avslutas med en gemensam diskussion om insikter och nästa steg, följt av en timmes ”debriefing” för att diskutera strategier och åtgärder anpassade till er organisation.

FRAMGÅNGSRIKA EXEMPEL:

Ett framgångsrikt exempel på hur Climate Fresk kan användas i organisationer är ABB:s Greener in Motion-initiativ. I samarbete med Climate Fresk utbildar de medarbetare om klimatförändringar för att öka medvetenheten om vikten av energieffektivisering och cirkularitet. 

”Vi har genomfört sju workshops med ABB Motions svenska organisation för att skapa insikt kring klimatförändringens mekanismer. Greener in Motion uppmuntrar till dialog och idéer om hur vi kan sänka vår miljöbelastning och hur vi kan stödja våra kunder att bli mer hållbara”, säger Peter Isberg, Digital Ledare Affärsområde Motion, ABB AB.

Hanna Knaust, ABB Discovery Trainee och facilitator för Greener in Motion, tillägger: ”Vi både kan och vill vara en del av våra kunders hållbarhetsresa. Energieffektivitet är extremt viktigt för att sänka koldioxidutsläppen och det snabbaste sättet att komma ur energikrisen. Därför vinner hela samhället på att våra kunder, som ofta är energiintensiva, byter till energieffektiva motorer.”

Ett annat framgångsrikt exempel är Saint-Gobain som har satt upp målet att nå 80% deltagande i Climate Fresk – en workshop för att öka medvetenheten om klimatförändringar – till 2025, vilket motsvarar totalt 132 000 anställda. Detta åtagande är en del av en bredare strategi för att påskynda Saint-Gobains omställning till en mer hållbar framtid. Inom ramen för detta lanserades Climate Catalysts, en innovativ samhällsnyttig gemenskap av medarbetare som engagerar sig i klimat- och miljöfrågor. Deras roll är att generera idéer och förslag till konkreta åtgärder som presenteras för ledningen. 

FÖRDELAR FÖR ER ORGANISATION:

Att arrangera en Climate Fresk Workshop är ett effektivt sätt att höja klimatkompetensen i organisationen. Det skapar engagemang och vilja att agera, samtidigt som det stimulerar innovation och teamkänsla. Workshopen är enkel att organisera och kan anpassas till er specifika kontext. Klimatakuten tillsammans med The Climate Fresk NGO tillhandahåller allt nödvändigt material och stöd för att genomföra workshopen.

FORSKNING OCH VETENSKAP:

Effektiviteten hos Climate Fresk stöds av forskning som visar att interaktivt lärande och personligt relevant klimatinformation är framgångsrika metoder för klimatutbildning (Monroe et al. 2019). 

En nyligen genomförd studie på Schneider Electric visade också att deltagare rapporterar ökad förståelse, engagemang och beteendeförändringar efter att ha deltagit i Climate Fresk (Nordin & Wahlström 2022). 

NÄSTA STEG:

Är ni redo att ta nästa steg mot att engagera era medarbetare i klimatfrågan? Hör av er till oss på PlanetPeople för mer information eller bokning av en Climate Fresk Workshop. Vi hjälper er att komma igång och anpassar innehållet efter era behov. Efter workshopen följer vi upp och stöttar ert fortsatta klimatarbete.

Tillsammans kan vi skapa den förändring som behövs för att möta klimatutmaningen. Låt Climate Fresk och PlanetPeople bli en del av er resa mot en hållbar framtid.

Picture of Per-Olof Hall

Per-Olof Hall

Skriver om hälsa och hållbarhet, och kombinerar en unik insikt med över 15 års erfarenhet som ägare och konsult på PlanetPeople AB.