PlanetPeople AB

DATASKYDD
PlanetPeople AB med bifirma MIND:SMART

GDPR för våra kunder
Info som vi samlar in
Hantering
Vanliga frågor
Cookiepolicy
Google
GDPR för våra kunder

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en ny EU-förordning om dataskydd och integritet. När den börjar gälla den 25:e maj 2018 ersätter den i stor utsträckning det nuvarande dataskyddsregelverket, vilket innebär att detta är den största förändringen av europeiska dataskyddsregler de senaste 20 åren.

Enkelt förklarat gäller GDPR för alla personuppgifter som hanteras inom EU:s gränser, eller avser personer i EU – oavsett var den organisation som hanterar uppgifterna finns.

Det huvudsakliga syftet med GDPR är att förena och förenkla lagstiftningen samt stärka dataskyddet för den enskilde individen på samma sätt i hela EU.

För individer innebär det här en ökad kontroll över ens personuppgifter, och för företag som är verksamma inom EU medför GDPR vissa ytterligare krav kring hur personuppgifter hanteras. Men även om vissa saker förändras, är det mycket som förblir detsamma.
Info som vi samlar in

Vi på PlanetPeople värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster behöver vi samla in viss personlig information. Du kan komma att direkt, eller indirekt, behöva lämna information om dig själv på olika sätt. Exempel på när är:

 • När du kontakta oss för att få en offert eller köpa en tjänst från oss

 • När du besöker någon av våra hemsidor

 • När du köper en tjänst från PlanetPeople behöver vi veta vem du är och hur vi bäst kontaktar dig. Informationen används inte bara för att hjälpa dig att slutföra ditt köp utan kan även krävas för att uppfylla juridiska krav.

PlanetPeople säkerställer att din information samlas in med största möjliga hänsyn till din integritet.

Hantering

Vi på PlanetPeople värnar om våra kunder, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet.

Det är viktigt för oss att du är medveten om hur vi hanterar dina personliga uppgifter. Det finns olika scenarion där vi behöver hantera din personliga information. Exempel på dessa är:

 • Vi kan behöva bekräfta din identitet innan du kan genomföra ett köp

 • Vi kan behöva bekräfta din leveransadress eller fakturaadress

Beroende på den tekniska konfigurationen mellan PlanetPeople och våra leverantörer, kan vi komma att behöva dela en del av den data som samlats in av oss till leverantören. Det kan exempelvis vara så enkelt som att ge leverantören din adress så att de vet vart tjänsten skall levereras. Leverantören kan behöva kontakta dig om din beställning och då underlättar det definitivt om leverantören har ditt telefonnummer och mejladress.

Vanliga frågor
Vad används mina personuppgifter till?
Vi hanterar de uppgifter som behövs för att kunna erbjuda dig våra. Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på sidan för dataskydd under sektionen “Hur hanterar vi din information?”


Kan jag begära att mina personuppgifter blir bortglömda?
Ja, det kan du! Det finns dock vissa begränsningar till “rätten att bli glömd”. Som företag har vi rättsliga skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera viss del av din data. Denna skyldighet grundar sig bland annat i bokförings- och skattelagstiftning och konsumentskyddslagstiftning.
För att begära att få dina uppgifter bortglömda behöver du kontakta våra dataskyddshandläggare på dataskydd@planetpeople.se. 


Kan jag begära en utskrift av mina personuppgifter?
Ja! Du kan begära ett utdrag över de personuppgifter vi har samlat in om dig. För att få ett sådant utdrag behöver du kontakta våra dataskyddshandläggare på dataskydd@PlanetPeople.se.


Hur länge sparar ni mina personuppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge som det behövs för att uppfylla de ändamål de samlats in för, exempelvis för att uppfylla våra avtalsförpliktelser gentemot dig eller våra berättigade intressen och tills dess att det inte längre finns några legala skyldigheter eller rättigheter för oss att ha kvar informationen. Läs mer om detta i vår dataskyddspolicy.

Var lagrar ni mina personuppgifter?
Vi hanterar dina personuppgifter med största omsorg och ser till att de lagras tryggt och säkert. Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan dock under vissa omständigheter överföras till, och behandlas inom, ett land utanför EU/EES av en leverantör eller underleverantör. Eftersom PlanetPeople är fast beslutet att alltid skydda dina uppgifter, kommer PlanetPeople att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå i linje med, skyddsnivån som erbjuds inom EU/EES-området.


Hur avregistrerar jag mig från att få marknadsutskick?
Hör gärna av dig till våra dataskyddshandläggare på dataskydd@planetpeople.se så hjälper vi dig, svara på någon av våra mejl med nej tack eller välj att avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ner i mejlet.
Cookiepolicy
​PlanetPeople AB med bifirma MIND:SMART
Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse med oss. Vi använder cookies på våra webbplatser och i våra tjänster, så som i vår chattfunktion och vår kassa. Denna cookiepolicy förklarar hur vi använder cookies och din möjlighet att välja hur de ska användas.

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från PlanetPeoples och dess bifirmors olika webbplatser eller våra partners webbserver och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av följande cookies:


 • Sessionscookies: tillfälliga cookies som upphör när du stänger din webbläsare eller app
 • Varaktiga cookies: cookies som ligger kvar på din dator tills du raderar dem eller de upphör att gälla
 • Förstapartscookies: cookies satta av webbplatsen du besöker
 • Tredjepartscookies: cookies satta av en tredjepartssida


Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post som vi skickar till dig. ”Liknande tekniker” är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller på din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver faktiskt cookies för att fungera, medan andra helt enkelt finns för att göra våra tjänster mer smoooth för dig. Generellt sett kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:


 • Nödvändiga cookies är absolut nödvändiga för att kunna erbjuda våra grundläggande tjänster, till exempel för att använda våra betalningsalternativ eller vår kundportal. Våra tjänster skulle inte fungera utan dessa cookies.
 • Optimeringscookies ger oss övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Det hjälper oss att kontinuerligt förbättra våra produkter, vilket är nödvändigt eftersom våra produkter inte skulle inte vara lika smoooth utan dessa cookies.
 • Preferenscookies möjliggör för oss att spara inställningar såsom språkval eller om vi ska förifylla dina uppgifter eller inte. Utan dessa typer av cookies skulle vi inte kunna skräddarsy våra tjänster enligt dina önskemål. Dessa cookies är nödvändiga eftersom det är grundläggande för våra tjänster att din upplevelse med oss ska vara så smoooth som möjligt.
 • Säkerhetsrelaterade cookies gör våra tjänster och din data trygg och säker, till exempel genom att hjälpa oss att upptäcka bedrägerier och skydda din data. Eftersom detta är en väsentlig del av våra tjänster är även dessa cookies nödvändiga.
 • Marknadsföringscookies som förklaras nedan.


 Marknadsföringscookies

PlanetPeople använder marknadsföringscookies för att anpassa och förbättra din upplevelse på vår hemsida, i marknadsföringsmail och i tredjepartsannonsering.
 • Automatiserad marknadsföring: cookies från vår plattform för marketing automation gör att vi kan vara mer relevanta i vår kommunikation med dig. Baserat på personuppgifter som användaren lämnat frivilligt, t.ex. via formulär på vår hemsida, använder PlanetPeople denna information för att förbättra möjligheten att leverera mer relevant information på hemsidan och via annonskanaler.
 • Analys: Analyscookies samlar in information om hur användarna interagerar med vår hemsida och kundportal, vilket ger oss lärdomar om övergripande interaktionsmönster snarare än enskilda användares beteenden. Denna data hjälper oss att förbättra din upplevelse på hemsidan.
 • Annonsering: Annonscookies samlar in information om dina aktiviteter och visat intresse på vår hemsida så att vi kan visa relevant och målinriktad annonsering i tredjepartskanaler (sökmotorer, sociala medier och annonsnätverk).
 • Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.


Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.


 Hur kan du kontrollera PlanetPeoples användning av cookies?
Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies, liksom för cookies som för tillfället lagras. Vänligen se din webbläsares eller enhets referensinformation för att förstå hur du justerar dina inställningar (för mer information, se aboutcookies.org). Du bör till exempel kunna välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa av de tjänster som vi erbjuder inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

 Kontakta oss
PlanetPeople har ett dataskyddsombud som du når via dataskydd@planetpeople.se. 
Denna cookiepolicy uppdaterades 1 december 2018.
Google

Vi samarbetar med Google och Google Ads för att leverera relevant information och erbjudande utifrån dina sökningar och visat intresse. För fullständig information och möjlighet att radera insamlad information vänligen läs mer här.