Utforska elektronikens dolda miljöavtryck med The Digital Collage

The Digital Collage är en engagerande och faktabaserad 3-timmars workshop som syftar till att belysa elektronikens dolda miljöpåverkan.

Vad workshopen handlar om och hur den är upplagd

 • The Digital Collage fokuserar på att avslöja de mindre kända miljökonsekvenserna av vår ökande användning av elektronik.
 • Deltagarna, i team om 4-8 personer, identifierar kopplingar mellan kort som illustrerar elektronikens miljöpåverkan för att bygga ett visuellt ”collage”.
 • Varje grupp presenterar sitt collage och facilitatorn ger en detaljerad sammanfattning av de centrala budskapen.
 • En lösningsinriktad övning i slutet uppmuntrar diskussion kring hur vi kan skapa en mer hållbar digital värld.

Pedagogiken bakom workshopen

 • The Digital Collage utnyttjar kraften i samarbete och kollektiv intelligens för att engagera deltagarna.
 • Workshopen använder en ”serious gaming”-metod, vilket gör lärandet roligt och interaktivt.

Ämnen som täcks in

 • Workshopen täcker in de dolda miljömässiga och sociala konsekvenserna av vår ökande användning av elektronik.
 • Den lyfter fram lösningar för en mer hållbar elektronikanvändning och möjliggör öppen diskussion om dessa viktiga frågor.

Målgrupp

 • The Digital Collage riktar sig till alla som vill lära sig mer om elektronikens gömda miljöavtryck.
 • Workshopen fungerar som ett kraftfullt teambuilding-verktyg och sammanför deltagare i arbetet för en mer hållbar elektronikanvändning.

Fördelar med att delta

 1. Deltagarna får ökad insikt i och förståelse för elektronikens dolda miljöpåverkan.
 2. Workshopen inspirerar människor att agera för en mer hållbar användning av elektronik.
 3. Den skapar engagerande diskussioner och främjar laganda bland deltagarna.

Praktisk information

 • Workshopen är 3 timmar lång.
 • Den är utformad för grupper om 4-8 deltagare per bord.
 • Workshopen kan genomföras både fysiskt på plats och online.

Sammanfattningsvis använder The Digital Collage en faktabaserad och interaktiv metod för att öka medvetenheten om elektronikens dolda miljöavtryck.

Genom att delta får människor både kunskap och inspiration att agera för en mer hållbar digital framtid.