Utforska klimatlösningar med En-ROADS Climate Workshop

Är du nyfiken på vad som krävs för att tackla klimatkrisen? Vill du förstå hur olika åtgärder påverkar den globala uppvärmningen? Då är En-ROADS Climate Workshop något för dig!

Vad är En-ROADS Climate Workshop?

 • En kraftfull klimatsimulator från Climate Interactive och MIT Sloan
 • Deltagarna utforskar effekten av olika klimatlösningar i realtid
 • Målet är en rättvis och hållbar omställning

Pedagogiken bakom workshopen

 • Bygger på kollektiv intelligens och ”serious gaming
 • Deltagarna agerar beslutsfattare för att begränsa uppvärmningen
 • Simulatorn visar direkt hur valen påverkar olika faktorer

Huvudämnen som tas upp

 • Förnybar energi och utfasning av fossila bränslen
 • Hållbara transporter och elektrifiering
 • Markanvändning, avskogning och återbeskogning
 • Koldioxidlagring och negativa utsläpp

Vem riktar sig workshopen till?

 • Alla som vill fördjupa sin förståelse och inspireras till handling
 • Politiker, företagsledare, studenter, klimatengagerade medborgare
 • Inga förkunskaper krävs

Fördelar med att delta

 • Ökad kunskap om klimatsystemet och nödvändiga åtgärder
 • Insikter om hur lösningar hänger ihop och påverkar varandra
 • Inspiration och verktyg för att driva förändring
 • Nätverkande med andra engagerade individer
 • Teambuilding och samskapande kring en stor utmaning

Praktisk information

 • Workshopen pågår i 2-3 timmar
 • Kan genomföras fysiskt eller online
 • Hålls på svenska eller engelska, material finns på flera språk
 • Vanligtvis 20-40 deltagare men kan skalas upp till 300