PlanetPeople AB

ERGONOMI

En bra arbetsmiljö omfattar också en god ergonomi

Ordet ergonomi används ofta som uttryck för hur besvär som ont i rygg och axlar, muskler och leder hänger samman med hur man sitter, står, lyfter och bär. Ergonomi är dock ett ganska brett begrepp som även innefattar:

Belastningsergonomi

Röstergonomi

Synergonomi

Kognitiv ergonomi

Vi hjälper till med att genomföra ergonomiska kartläggningar och riskanalyser. Vid behov anlitar vi specialistkompetens för att genomföra individuella bedömningar eller riskbedöma olika arbetsmoment.  

Ring för mer information