PlanetPeople AB

ERGONOMI

En bra arbetsmiljö omfattar också en god ergonomi

Ordet ergonomi används ofta som uttryck för hur besvär som ont i rygg och axlar, muskler och leder hänger samman med hur man sitter, står, lyfter och bär men ergonomi är ett ganska brett begrepp som innefattar:

Belastningsergonomi

Röstergonomi

Synergonomi

Kognitiv ergonomi

Efter genomförda kartläggningar och riskanalys kan det  finnas behov att anlita specialistkompetens för att genomföra individuella bedömningar eller  riskbedöma arbetsmoment.  I de fall vi inte har den nödvändiga kompetensen internt har vi ett väletablerat nätverk av ergonomer med olika specialinriktningar till våra kunders förfogande.