Hållbart arbetsliv - vägen till engagemang och produktivitet

Ett hållbart arbetsliv är nyckeln till framgångsrika organisationer. Genom vår expertis inom strategi, utbildning och verktyg hjälper vi er att skapa engagemang och effektivitet på arbetsplatsen.

Vad innebär ett hållbart arbetsliv?

Ett hållbart arbetsliv karaktäriseras av trygga anställningar, högproduktiva yrken, god tillgång till utbildning och social trygghet. Det innefattar att medarbetare har möjlighet att arbeta ett helt yrkesliv med balans mellan arbete, fritid och avkoppling. PlanetPeople hjälper er skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv som främjar medarbetares hälsa, engagemang och företagets produktivitet.

Stresshantering och återhämtning

Ett hållbart arbetsliv kräver balans mellan arbetsinsats och återhämtning. Vår modul för stresshantering lär ut verktyg för att främja välmående och motverka utbrändhet.

Vi erbjuder:

 • Utbildning i stressfysiologi och effekterna av långvarig stress
 • Verktyg för att identifiera tidiga stressignaler hos dig själv och dina kollegor
 • Handfast vägledning i aktiv återhämtning och pauser under arbetsdagen
 • Effektiva planeringsverktyg, metoder för tids- och prioriteringshantering
 • Strategier för bättre sömn och återhämtning på fritiden
 • Metoder för att främja balans mellan arbetsliv och privatliv
  Mindfulnessövningar och avslappningstekniker

Genom ökad medvetenhet och förebyggande åtgärder lägger vi grunden till ett mer hållbart arbetsliv. 

Man som mediterar för bättre återhämtning och minskad stress
Genom meditation och mindfulness kan stress och utmattning motverkas

Kognitiv och digital arbetsmiljö

För att främja hälsa i en digital tidsålder är en hållbar kognitiv arbetsmiljö avgörande. Vår modul hjälper till med utmaningar kring ständig uppkoppling och informationsöverflöd.

Vi erbjuder:

 • Vägledning för att uppnå balans mellan utmanande arbetsuppgifter och återhämtning
 • Hantering av stress och mental hälsa på arbetsplatsen
 • Utbildning i digital ergonomi
 • Stöd för att utveckla riktlinjer som främjar balans mellan arbete och fritid i en digital arbetsmiljö
 • Hjälp att identifiera och minimera källor till störande avbrott, såsom oväntade ljud, rörelser och digitala notifikationer
 • Utbildning i tekniker för att hantera avbrott och återfå fokus, exempelvis genom “pomodoro-tekniken” eller särskilda tider för e-posthantering
 • Stöd för att skapa tydliga spelregler kring kommunikation och samarbete, så att medarbetare kan avbryta varandra på ett respektfullt och effektivt sätt
 • Förslag på hur arbetsmiljön kan anpassas för att minska avbrott, t.ex. genom tysta zoner för koncentrerat arbete

Med rätt kunskap och rutiner kan den digitala arbetsmiljön optimeras för bättre hälsa och effektivitet. 

Medarbetare som koncentrerat arbetar framför dator med headset
Med rätt verktyg och rutiner kan den digitala arbetsmiljön optimeras

Skräddarsydda lösningar

För att uppnå ett hållbart arbetsliv är det viktigt med skräddarsydda lösningar som möter organisationens unika behov och utmaningar.

Hos PlanetPeople inleder vi alltid med en grundlig analys av er verksamhet, arbetsuppgifter och arbetsmiljö.

Baserat på analysen skapar våra experter en skräddarsydd lösning som kan omfatta:

 • Kombinationer av våra moduler inom stress, kognition och digital arbetsmiljö
 • Anpassade utbildningsinsatser på plats, digitalt eller i kombination med e-learning
 • Policy- och riktlinjearbete
 • Individualiserade verktyg och strategier
 • Utvärdering och uppföljning av effekter

Våra skräddarsydda insatser säkerställer att åtgärderna får avsedd effekt och bidrar till ett hållbart arbetsliv anpassat efter era unika behov.

Analysen är kostnadsfri. Kontakta oss för en förstudie!

Experter brainstormar skräddarsydda lösningar tillsammans med kund
Våra experter tar fram skräddarsydda lösningar baserat på en analys av era behov.

Långsiktig förändring

För att uppnå bestående beteendeförändringar krävs långsiktiga insatser. Vårt koncept bygger på att kombinera utbildning med uppföljning och reflektion över tid.

 • Vi erbjuder:
  Interaktiva utbildningar i form av föreläsningar och workshops
 • E-learning med fördjupningsmaterial och reflektionsuppgifter
 • Handledning och individuell uppföljning
 • Återkommande avstämningsmöten för att mäta effekter och behov
 • Kontinuerlig optimering genom att bygga vidare på tidigare insatser

Tack vare vår strukturerade metodik skapas en hållbar kulturförändring inom organisationen. Kunskaperna och rutinerna blir en naturlig del av det dagliga arbetet och leder till bestående resultat – för individ och organisation.

Medarbetare på interaktiv workshop för långsiktig kulturförändring
Genom utbildning och uppföljning närmar vi oss en hållbar förändring

Ta steget mot ett hållbart arbetsliv

Ett hållbart arbetsliv handlar om att skapa förutsättningar för medarbetares hälsa, engagemang och maximal produktivitet.

Våra insatser baseras på beprövade metoder och en holistisk syn på arbetsmiljö. Vi ser hälsa, välmående och hållbar produktivitet som oskiljaktiga delar av ett framgångsrikt och hållbart arbetsliv.

Vi brinner för att inspirera och vägleda organisationer till att skapa miljöer där medarbetare kan prestera, må bra och utvecklas.

Ta steget mot ett hållbart arbetsliv – kontakta oss för en förstudie!

Har ni frågor om vårt erbjudande inom hållbar arbetsplats eller hållbart företag?

Välkommen att kontakta oss för personlig rådgivning!

Läs mer om hållbar arbetsplats