Skip to content

Hållbarhet

Varför skall vi jobba hållbart?

  • Kraven på hållbarhet ökar från kunder, konsumenter, ägare, finansiärer, investerare, myndigheter, osv.
  • Ett aktivt hållbarhetsarbete värdesätts och är allt viktigare hos olika intressenter som exemplevis kunder och anställda.
  • Hållbara företag är lönsammare.
  • Sju av tio i Naturvårdsverkets undersökning kan tänka sig betala mer för en vara eller tjänst om man vet att företaget som producerar den arbetar för att begränsa klimatförändringar.
  • Klimatkrisen tvingar oss till att bli hållbara.
  • Det finns en mängd strategiska och affärsmässiga fördelar att arbeta med hållbarhet.
  • Redan nu måste alla företag med mer än 250 anställda eller med omsättning över 350 MSEK enligt lag inkludera en hållbarhetsrapport i sin årsredovisning.

Sedan starten 2008 har PlanetPeople hjälpt en mängd företag från många branscher att utveckla hållbara, säkra och hälsosamma arbetsplatser och företag. Nedan hittar du ett axplock av våra hållbarhetstjänster