Skip to content

FN:s hållbarhetsmål (SDG) Så kan dittt företag arbeta för en bättre värld

År 2015 antog samtliga FN:s medlemsstater 17 globala hållbarhetsmål med 169 delmål, Sustainable Development Goals (SDG) för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och med ett mål att de skall uppnås till 2030.

Satsning kallas för Agenda 2030 målen och skiftar fokus från ett tidigare utvecklingsprspektiv (Millenium Development Goals) för att istället fokusera på de ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensionerna.

Målen är relevanta för alla länder och för företag då näringslivet lyfts fram som en viktig aktör för måluppfyllnad. Men hur ska vi arbeta bäst med Agenda 2030? 

Vi hjälper dig med att:

  • Kartlägga din värdekedja
  • Genomföra strategisk SWOT-analys
  • Genomföra konkurentjämförelse
  • Genomföra intressentkartläggning
  • Genomföra intressentanalys
  • Genomföra väsentlighetsanalys
  • Ta fram utvärderingsmodel och policy
  • Ta fram policy för kommunikation och rapportering
  • Införa hållbarhetsarbetet i verksamheten enligt ISO 26000
  • Införa digitala ledningssystem