Skip to content

Personlig hållbarhet‎

Hållbarhet ur ett affärsperspektiv är inriktat på att fatta beslut som ger långsiktig nytta och minimerar negativ påverkan. På samma sätt är vår personliga hållbarhet också beroende av dessa val; se till att vi agerar med den mänskliga hållbarheten och dess långsiktiga välbefinnande i åtanke och undviker kortsiktiga “kompromisser”.‎

Personlig hållbarhet är avgörande för att säkerställa övergripande hållbarhet för företag och samhälle. Personlig hållbarhet består inte bara av att upprätthålla sin egen hälsa och välbefinnande, utan också genom att aktivt förbättra den och stödja andra att göra det också. 

‎Med ökande konkurrens och tryck att göra mer med mindre, hur kan vi då arbeta på naturliga, hälsosamma sätt för att säkerställa att vi uppnår ett hälsosamt  arbete och privatliv?‎

Vår syn på personlig hållbarhet

Vi ser på mänsklig hållbarhet utifrån fysisk och mental hållbarhet. Dessa två aspekter är starkt kopplade och avhängiga av varandra för den övergripande hållbarheten hos en individ.

Fysisk hållbarhet

Vi fokuserarar på träning, återhämtning, sömn, stresshantering och hur andning kan påverka vårt autonoma nervsystem. I vårt program använder vi oss av det senaste inom wearables från Firstbeat och Garmin.

Mental hållbarhet

Vi utgår från hur våra tankar och medvetande formar vår uppfattning om verkligheten och vikten av att vara närvarande. Vårt MIND:SMART program bygger på upplevelsebaserad lärande inom mindfulness, positiv psykologi och transformativ coachning. Vårt program levereras digitalt via app och inkluderar personlig coachning. 

Prestera på topp
“Fem veckors program”
Vår uppfattning av verkligheten
Andas rätt
Stresshantering
Återhämtning
Fysisk aktivitet
Kontakta oss
MIND:SMART BOOT CAMP
“Åtta veckors program”
Vår uppfattning av verkligheten
Att vara närvarande
Att köra på autopilot
Att vara icke-dömande
Att vara accepterande
Målsättning
Medkännande
Vårt ego
Kontakta oss