Skip to content

Hållbara upphandlingar

Hållbara upphandlingar

Det ska vara enkelt att ställa krav på hållbarhet i en offentlig upphandling. Lika enkelt skall det vara för både den upphandlande organisationen som för anbudsgivaren att förstå och hantera de krav på hållbarhet som ställs.

Anbudsportalen är utvecklad tillsammans med offentliga upphandlare och specialister på upphandlingsjuridik. Resultatet är ett verktyg för den offentliga upphandlaren, viken på ett enkelt sätt kan ställa krav på att anbudsgivare lämnar en hållbarhetsrapport.

Anbudsportalen levereras i samarbete med 3HF Response.

Svårigheter vid inkluderande av hållbarhet i upphandlingen

 • Hur ska man inkludera hållbarhet i sin upphandling?
 • Det upplevs som svårt att definiera hållbarhet
 • Efterlevnad av krav på dokumentation och spårbarhet
 • Kontroll av kvalificeringskrav och utvärdering av anbud uppfattas som särskilt svårt
 • Förefaller som dyrt, krångligt och tidskrävande
 • Man befarar risk för exkluderande
Hållbara upphandlingar

Men anbudsportalen blir det enklare att ställa krav på hållbarhet

 • Du får en tydlig definition av hållbarhet
 • Du får in hållbarhetsrapporter – standardiserad dokumentation
 • Underlagen gör anbuden jämförbara
 • All dokumentation hanteras molnbaserat och sparas digitalt 
 • Det är enkelt, snabbt och kostnadseffektivt
 • Att inkludera hållbarhetskrav kan även ge konkurrensfördelar för många små och medelstora företag

Agenda 2030 och hållbarupphandling

Kommunerna har en nyckelroll i genomförandet av agendan och målen,
eftersom de står närmast invånarna, de lokala företagen och civilsamhällets organisationer. Upphandling är ett kraftfullt redskap för hållbar utveckling som även nämns i en av Agendans delmål (12.7).

Om cirka nio år ska Agenda 2030 och de globala målen ha uppnåtts, men det en lång väg kvar att gå. 

Med hjälp av upphandlingsportalen får du som inköpare ett enkelt men kraftfullt verktyg som hjälper dig att inkludera och ställa krav på hållbarhet i din upphandling

Hållbara upphandlingar