Skip to content

Hållbart företagande

Kom igång med ert hållbarhetsarbetet

Med tjänsten ansvarsfullt.se får du all hjälp och stöd som du behöver för att påbörja hållbarhetsarbetet, utveckla verksamheten och skapa hållbarhetsrapporter inkluderande en klar och tydlig definition av hållbarhet utifrån kvalitet, miljö och socialt ansvar.

Du besvarar frågor och markerar var ditt företag befinner sig på en fördefinierad skala.

Tjänsten levereras i molnet. Den har lättarbetat användargränssnitt och målet att alla företag enkelt skall kunna jobba med hållbarhet.

Licenskostnader för att använda tjänsten under ett år börjar på 3 000 kr netto för ett företag med 1-9 anställda. I licensen ingår tjänstens alla funktioner. Inga ytterligare kostnader tillkommer. 

Kontakta oss för en prisuppgift för ditt företag 

Så här fungerar det!

Tjänsten består bland annat av 153 frågor som är framtagna av ett team av ISO-experter, revisorer och upphandlingsjurister. Frågorna baserar sig på ISO 9001, 14001 och 26000 samt FNs Globala mål för en hållbar utveckling.

Frågorna berör sju områden; Ledarskap, Affärsverksamhet, Medarbetare, Inre miljö, Yttre miljö, Arbetsklimat och Socialt ansvar.

Du svarar på frågorna genom självskattning på en skala med på förhand givna svarsalternativ.

Du får staplar och diagram som visar hur du ligger till på respektive fråga och inom respektive område.

Markera de frågor som du prioriterar och vill jobba extra med framöver. Följ din framgång i din egen takt. Rapporterna uppdateras automatiskt.

Rapporter

När du har svarat på alla frågorna skapar verktyget din hållbarhetsrapport som du kan använda för att bekräfta ditt hållbarhetsarbete för dina olika intressenter eller som ett underlag för ert interna hållbarhetsarbete och affärsutveckling.

Beroende på din branch och storlek på företag anpassar verktyg antalet frågor (mellan 87 och 153). I takt med ert utvecklingsarbete kan du när som helst gå in in verktyg och justera dina svar.

Hur ser rapporterna ut?

Med tjänsten kan du skapa sex olika typer av rapporter; Hållbarhetsredovisning, Kvalitetsrapport, Miljörapport, Rapport socialt ansvar, Hållbarhetsutvecklingsrapport och Globala målen rapport.

Hållbart företagande

Hjälp att komma igång

Du kan få hjälp med att komma igång med  hållbarhetsarbetet. Vi erbjuder olika företagsanpassade alternativ allt efter dina behov och önskemål.

 

Hållbart företagande

Frågeservice

I frågeservice ingår:

  • Fri support via e-post gällande införande av hållbarhetsarbete med hjälp av ansvarsfullt.se
  • Trettio minuters fri telefonsupport varje månad
Hållbart företagande

Startpaket

I startpaketet ingår:

• En kartläggning av verksamheten
• Hjälp med att formulera hållbarhetsvision
• Nulägesanalys med hjälp av ansvarsfullt.se
• Prioritering av fokusområden utifrån nulägesanalysen
• Handlingsplan för de första tre månaderna

Hållbart företagande

Projektstyrning

I projektstyrning ingår:

• Upprättande av projektplan för det fortsatta hållbarhetsarbete
• Digital projektplan via webben
• En timmes uppföljningsmöte per månad
• Frågeservicen ingår

Hållbart företagande

Hållbarhetsutveckling

Tillsammans arbetar vi med olika hållbarhetsaspekter som exemplevis:

• Agenda 2030
• Leverantörskedjor
• Affärsmodell
• Koldioxidutsläpp
• Hälsa och säkerhet

Vi strukturerar och leder arbetet tillsammans med er.