Skip to content

Leverantörsportal

Hållbar leverantörskedja

I samarbete med 3HF Response levereras tjänsten leverantörsportalen där du får all den hjälp och stöd som kan behövas för att komma igång med det hållbara företaget och en hållbar leverantörskedja.

Att skapa en hållbar verksamhet är egentligen ett strategiskt  förhållningssätt, där du arbetar samtidigt med och skapar balans mellan ekonomi, miljö och sociala aspekter.

I en hållbar leverantörskedja inkluderar du sådana intressenter som leverantör eller dotterbolag i ditt hållbarhetsarbete. Kraven på dem är desamma. 

Du får dessutom tillgång till statistik, som visar hur intressenterna motsvarar dina hållbarhetsmål, samt får god insyn i deras hållbarhetsarbete.

Så här fungerar det

Dina intressenter registrerar sig i tjänsten och besvarar frågor, baserade på ISO standarder, inom kvalitet, miljö och socialt ansvar. Frågorna inkluderar FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Du får tillgång till deras hållbarhetsrapporter och till statistik som visar hur varje leverantör står sig i förhållande till dina övriga intressenter och i förhållande till dina krav och förväntningar.

Med hjälp av olika funktioner i verktyget kan du prioritera  viktiga aspekter och se hur intressenterna ligger till just där. Du identifierar lätt avvikelser och inom vilka områden du bör ställa högre krav för att säkerställa ett hållbart arbete i alla led.

Leverantörsportal

Fördelar med leverantörsportalen

  • Ger både dig och dina intressenter en tydlig definition av vad hållbarhet är
  • Ger dig ett enkelt sätt att mäta i flera led
  • Ger dig en tydlig översikt över era leverantörer och hur de ligger till i förhållande till varandra och de mål och förväntningar ni har
  • Ger alla parter ett verktyg för att arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor
  • Inget att installera! Du kan komma igång direkt och verktyget fungerar på vilken mobil, surfplatta eller dator som helst – var som helst.

Kostnader

  • Årskostnaden för en portallicens är 19 900 kr exkl. moms
  • Kostnaden för en leverantör, en företagslicens, är från 3 000 kr exkl. moms per år (baseras på antal anställda)

Ansvarsfullt Företag®

I tjänsten kan du välja att ha en dold eller publik profil. Väljer du en publik profil har du en sida dit du kan länka dina intressenter så att de enkelt kan få en överblick över ert hållbarhetsarbete. 

Väljer du en publik profil så kan använda sigillet Ansvarsfull Företag®.

Sigillet kan du sedan använda i din marknadsföring, på din hemsida, ditt kontor och på dina fordon etc.

Ansvarsfullt Företag® är ett varumärke som ägs av 3HF Response AB

Leverantörsportal