Skip to content

Revision ISO 26000

ISO 26000

ISO 26000 är en vägledning och standard för socialt ansvarstagande och kan användas av alla organisationer oavsett storlek.

Som en standard för socialt ansvarstagande omfattar den både socialt och ekologiskt ansvarstagande liksom verksamhetsstyrning och etiskt uppförande.

Syftet med ISO 26000 är att ”maximera organisationens bidrag till hållbar utveckling”.

Verifiering

Det går ännu inte att certifiera sig mot standarden i Sverige eftersom den betecknas som en vägledande standard. Däremot går det att verifiera sig.

Utifrån ISO 26000 har det utvecklats en egendeklaration som beskriver hur organisationen arbetar med att maximerar sitt bidrag till hållbar utveckling

Som Impact Auditor kan vi hjälpa dig med att verifiera ert hållbarhetsarbete enligt ISO 26000 och egendeklarationen.

Verifikationen sker i samarbete med ackrediterade tredjepartsföretag.