Det hållbara företaget

Hos PlanetPeople får ni experthjälp att utveckla och förbättra hållbarheten i er verksamhet och värdekedja. Våra tjänster inom detta område inkluderar:

  • Hållbarhetsanalys – Vi gör en gedigen analys av ert nuvarande hållbarhetsarbete och er påverkan ur ett helhetsperspektiv.
  • Hållbarhetsstrategi – Vi stöttar er i att sätta ambitiösa mål för hållbar utveckling och ta fram en effektiv strategi för att nå dem.
  • Hållbarhetsrapportering – Vi bistår med transparent rapportering kring hållbarhet enligt gällande direktiv och standarder som exempelvis ISO 26000, ESRS och CSRD.
  • Hållbara affärsmodeller – Vi hjälper er integrera hållbarhet i era kärnprocesser och utveckla innovativa affärsmodeller.
  • Hållbar värdekedja – Vi analyserar och förbättrar hållbarheten hos era leverantörer och samarbetspartners.
  • Införande av hållbarhetsarbete – Vi hjälper er implementera ett strukturerat arbete med hållbarhet, baserat på standarder som ISO 26000.
  • Granskning av egendeklarationer inför verifiering av ISO 26000.