Klimatförändringarna kan minska global inkomst med en femtedel till 2050

Klimatförändringarna orsakade av redan utsläppta växthusgaser kommer att minska den globala BNP med cirka 20% till 2050, oavsett hur aggressivt mänskligheten minskar koldioxidutsläppen. Det varnar forskare för i en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Nature.

De ekonomiska konsekvenserna av den globala uppvärmningen kan eskalera till tiotals biljoner dollar per år fram till år 2100 om planeten värms upp betydligt mer än två grader jämfört med mitten av 1800-talet, enligt studien.

Jordens medeltemperatur har redan stigit med 1,2 grader, vilket lett till förstärkta värmeböljor, torka, översvämningar och tropiska stormar som gjorts mer destruktiva av stigande havsnivåer. Men snabba minskningar av växthusgasutsläpp är fortfarande avgörande för att undvika ännu värre ekonomiska effekter under andra halvan av seklet, betonar forskarna.

Det är främst tropiska länder, varav många redan har krympande ekonomier på grund av klimatskador, som kommer drabbas hårdast. Dessa länder, som bär minst ansvar för den globala uppvärmningen, beräknas få en inkomstförlust som är 60% större än höginkomstländer och 40% större än högre utsläppsländer. Men även rika länder som Tyskland, USA och Frankrike väntas se inkomsterna minska med 11-13% till 2050.

Forskarna baserade prognoserna på fyra decenniers ekonomiska data och klimatdata från 1600 regioner, i stället för statistik på landsnivå. Detta gjorde det möjligt att inkludera skador som tidigare studier förbisett, som extremt regnfall.

Oundvikliga skador förväntas minska den globala ekonomins BNP med 17% år 2050 jämfört med ett scenario utan ytterligare klimatpåverkan efter 2020. Trots detta kan beräkningarna vara konservativa, då de inte inkluderar skador från andra extrema väderhändelser.

Studien är en tydlig varningssignal om de enorma ekonomiska konsekvenserna av klimatförändringarna, även om vi agerar nu för att minska utsläppen. Det är skrämmande att föreställa sig vad som kan hända om den globala uppvärmningen fortsätter i ännu snabbare takt.

Rapporten visar också på den stora orättvisan i hur klimatförändringarnas ekonomiska bördor fördelas. De fattigaste länderna, som bär minst ansvar för klimatkrisen, kommer drabbas överlägset hårdast.

Trots att beräkningarna kan vara konservativa ger studien en viktig insikt om vad vi har att vänta oss ekonomiskt om vi inte agerar tillräckligt snabbt för att bromsa den globala uppvärmningen.

Det är dock viktigt att reflektera över huruvida vårt nuvarande ekonomiska system och den rådande kapitalismen verkligen är förenliga med en hållbar framtid. Dagens ekonomi bygger på ständig tillväxt genom exploatering av naturresurser, utan hänsyn till att vi förstör vår planet och dess förmåga att upprätthålla mänskligt liv.

För att verkligen kunna tackla klimatkrisen och undvika en global katastrof behöver vi diskutera en omfattande ekonomisk omställning som kan fungera inom planetens gränser. Det handlar om att skapa ett nytt ekonomiskt paradigm som sätter människors och planetens välmående i centrum, snarare än kortsiktig vinst och ohållbar tillväxt.

Världens ledare, beslutsfattare och företag måste ta till sig insikterna från denna studie och inse att klimatomställningen inte bara är en miljöfråga utan i högsta grad också en ekonomisk överlevnadsfråga för mänskligheten. Men för att klara denna omställning räcker det inte med småjusteringar av det rådande systemet. Vi behöver ett modigt nytänkande kring hur vi organiserar våra samhällen och ekonomier för att säkra en hållbar och rättvis framtid för alla. 

Tiden är knapp och utmaningen är enorm, men alternativet är helt enkelt inte ett alternativ. Vi har inget val än att agera nu, innan det är för sent.


Denna text publicerades första gången på Klimatakutens hemsida.

Picture of Per-Olof Hall

Per-Olof Hall

Skriver om hälsa och hållbarhet, och kombinerar en unik insikt med över 15 års erfarenhet som ägare och konsult på PlanetPeople AB.