Koldioxid och metan ökade kraftigt under 2023

Koldioxid, den viktigaste växthusgasen orsakad av människor, ökade under 2023 med den tredje högsta mängden på 65 år av mätningar, enligt NOAA. Ökningen från januari till december var 2,8 ppm och den genomsnittliga nivån för året var 419,3 ppm. Det är 50% högre än före industrialiseringen och ligger klart över den rekommenderade nivån på 300 ppm för ett gynnsamt klimat.

Även metanhalterna ökade snabbt under 2023, om än i lägre takt än rekordåren 2020-2022. Ökningen under 2023 var 11,1 ppm och genomsnittet låg på 1922,6 ppm. Både koldioxid och metan ökade med hela 5,5% under det senaste decenniet.

Metanets roll för den globala uppvärmningen

Metan står för cirka 30% av den nuvarande temperaturökningen, medan koldioxid bidrar med ungefär dubbelt så mycket. Men per molekyl har metan en 28 gånger starkare uppvärmningseffekt än koldioxid. Å andra sidan stannar metan bara kvar i ett decennium i atmosfären, jämfört med århundraden för koldioxid. Metan saknar också koldioxidens tillfälliga kollagring.

De fortsatt ökande halterna av växthusgaser är ytterst oroande. Nuvarande åtgärder räcker uppenbarligen inte för att minska utsläppen i tillräcklig takt. Artikeln visar hur både koldioxid och metan driver på uppvärmningen, där metan har en kortvarig men mycket kraftig effekt.

För att undvika farlig klimatförändring krävs resoluta tag för att snabbt få ner utsläppen från fossila bränslen, jordbruk och avfall. Kraftfulla styrmedel och regleringar behövs. Samtidigt måste vi öka naturliga kolsänkor som skog. Alla länder och sektorer måste bidra avsevärt mer. Takten i klimatarbetet måste växlas upp rejält för att säkra en hållbar framtid.

Länk till artikeln: https://phys.org/news/2024-04-carbon-dioxide-methane-air-year.html

Picture of Per-Olof Hall

Per-Olof Hall

Skriver om hälsa och hållbarhet, och kombinerar en unik insikt med över 15 års erfarenhet som ägare och konsult på PlanetPeople AB.