Kvinna som utför en digital arbetsmiljöundersökning