Skip to content

Ledningssystem

Vill du få bättre kontroll och översikt över dina verksamhetsprocesser inom arbetsmiljö, kvalitet, miljö och säkerhet?

Vi erbjuder en digital plattform som ger alla medarbetare möjlighet att bidra och förbättra verksamhetens affärs- processer och rutiner.

SafetyNet är en komplett plattform som bidrar till att ditt företag kan modernisera och digitalisera sina processer för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Du kan äntligen ersätta penna, papper och pärm och arbeta fullt ut i en digital lösning som anpassas efter din verksamhet.

Med rätt verktyg för er verksamhet kan ni öka kvaliteten, systematiken och engagemanget kring det systematiska kvalitet- och miljöarbetet.

Med SafeteyNet får du

✔  Ett system där medarbetarna enkelt kan rapportera avvikelser och bidra med förbättringsförslag.

✔  App för Android och Apple med offline funktionalitet och med möjlighet att infoga bilder.

✔  Tydligt och enkelt stöd för riskbedömning.

✔  Integrationer med Arbetsmiljöverket & Försäkringskassan. Du får ett kvitto när anmälan registrerats.

✔  Påminnelsefunktion när det är dags att revidera dokumenten i ditt ledningssystem.

✔  Integration med 2C8 – världens mest användarvänliga modelleringsverktyg.

✔  Stöd för SingleSignOn (SSO) – innebär att du enbart behöver komma ihåg ett lösenord, väl inne på datorn behöver du inte identifiera dig igen.

✔  Möjlighet att integrera mot lönesystem för automatisk uppdatering av nya eller avslutade medarbetare.

✔  Molntjänst eller installation på egen server.

✔  SafetyNet licensen inkluderar svensk support, konsultstöd vid behov och uppdateringar flera ggr per år

750.000 +
Användare av SafetyNet i Norden.
SafetyNet används både inom offentlig och privat sektor.