Skip to content

Kvalitets- och miljöledning

SafetyNet digitaliserar och förenklar kvalitets- och arbetsmiljöarbetet och bildar en plattform för ISO 9001, 14001, 27001, 45001 och FR2000.

Genom att använda SafetyNet som kvalitets- ledningssystem får alla medarbetare möjlighet att vara med och bidra, via smart telefon eller surfplatta.

Systemet är flexibelt och kan byggas till med flera olika moduler, för att hantera handlingsplaner, uppföljning och kontroll, dokumenthantering, medarbetar- och kundundersökningar samt rapportering av avvikelser och olyckor m.m.

Med en digital plattform säkerställer du kvalitet och rätt information på rätt plats.

SafetyNet Kvalitetsledningssystem

SafetyNet är en mycket innehållsrik plattform som bidrar till att ditt företag kan modernisera och digitalisera sina processer för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetens, brandskydd och socialt ansvarstagande. Systemet är flexibelt och kan byggas till med flera olika moduler, för att hantera handlingsplaner, uppföljning och kontroll, göra medarbetar- och kundundersökningar samt rapportera avvikelser och olyckor, för att bara nämna några. Fördelen med att samla ert ledningssystem i en modern digital plattform är integrationen där alla medarbetare får tillgång rätt information och dubbelarbete undviks.

Fördelar med SafetyNet

  • Alla medarbetare kan engagera sig i rapporteringen, de görs via en app i mobilen eller surfplattan. 
  • Möjligheter att bifoga bilder & videor för att tydligt visa till exempel en vagnskada eller annan avvikelse.
  • Vid registrering på mobil/surfplatta registreras även gps-koordinater från bild och registreringsplats.
  • Samla dokument, filer och all korrespondens på samma plats.
  • Skapa rapporter och se statistik för avvikelser samt se trender över åren.
  • Upprätta handlingsplaner till avvikelsen.
  • Koppla ihop flera avvikelser till en eller flera handlingsplaner.
  • Möjlighet att skapa olika digitala checklistor för egenkontroll; riskbedömningar till exempel vid ensamarbete eller arbetsmiljö i hemmet, brandkontroll, skyddsronder, internrevision och mycket mer.
  • Möjlighet att effektivt hantera olika ärenden; olycka/tillbud, förbättringar, leverantörsavvikelser, transportskador, bilskador, reklamationer, våld/hot, kränkande särbehandling.
  • SafetyNet licensen inkluderar svensk support, konsultstöd vid behov och uppdateringar flera ggr per år.
Arbetsmiljö PlanetPeople