Skip to content

SafetyNet App

SafetyNet/HSEQ Master kan användas till att registrera allt från arbetsolyckor och avvikelser till medarbetarenkäter och skyddsronder. Registrering via appen är enkel och snabb. Utkast sparas automatiskt så det finns möjlighet att ta en paus innan man fortsätter.

SafetNet/HSEQ Master kan användas överallt – både med och utan internetuppkoppling. Information som registreras när en internetuppkoppling saknas sparas lokalt på enheten och synkroniseras sedan automatiskt till SafetyNet systemet så snart det finns en uppkoppling igen. Så snart registreringarna från appen är synkroniserade kan de administreras från den webbaserade versionen av SafetyNet

Gps-funktionalitet – SafetNet/HSEQ Master kan använda GPS’en i den mobila enheten för att registrera var en händelse skett. Detta gör det enkelt att hitta tillbaka till den exakta positionen för händelsen. Du kan även koppla en GPS-position till en fast anläggning för att få en uppdaterad och enkel översikt på dina anläggningar.