Skip to content

Systematiskt arbetsmiljöarbete

SafetyNet är en arbetsmiljöportal som gör det möjligt att registrera, dokumentera, rapportera och följa upp ert systematiska arbetsmiljöarbete i organisationen.

Det är ett etablerat arbetsmiljöledningssystem som dessutom kan kompletteras med andra moduler som underlättar organisationens HR- och arbetsmiljöarbete.

Det finns moduler för bland annat hantering av avvikelser, olyckor, tillbud, för handlingsplan, för kartläggning av medarbetar-, kund- och leverantörsundersökningar, skyddsronder och brandskydd.

Via integrationen med Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan hanterar du enkelt både den interna och externa rapporteringen i ett och samma system.

Support
Med SafetyNet följer ett supportavtal som betyder att användaren snabbt får professionell, teknisk assistans vid eventuella fel.

Faktabaserade beslut
Arbetsmiljöportalen ger bästa möjliga överblick för ledning och chefer att initiera såväl nödvändiga som förebyggande insatser. Utifrån undersökningar och statistik går det att från centralt håll vägleda de lokala enheterna kring vilka insatsområden som behöver prioriteras och var handlingsplaner behöver upprättas.

Fördelar med samlade HR- och Arbetsmiljöprocesser

  • Integration med Arbetsmiljöverket & Försäkringskassan.
  • Tydligt och enkelt stöd för riskbedömning.
  • Möjlighet att integrera med 2C8 – världens mest användarvänliga modelleringsverktyg.
  • Ärendehantering med kundanpassade processer.
  • Möjlighet att skapa av dynamiska handlingsplaner för ärenden och undersökningar med kundanpassade status- och prioriteringsprocesser.
  • Ledningen kan följa utvecklingen i arbetsskadeärenden, arbetsplatsundersökningar, medarbetarundersökningar och uppföljning av verksamhetens handlingsplaner.
  • Möjlighet att anonymisera hela eller delar av enkäter.
  • Dokumentation och rapportering till myndigheter och certifiering, till exempel ISO 45001.
  • SafetyNet licensen inkluderar svensk support, konsultstöd vid behov och uppdateringar flera ggr per år.