Skip to content

Visualisera din verksamhet

Med 2C8 skapas samsyn i organisationen, ökar transparensen och ger kunden möjlighet att effektiveras arbetssätt och processer. 2C8 skapar struktur, klarhet och ordning för att öka förståelsen och främja verksamhetens utveckling.

2c8 låter dig beskriva och förmedla dina processflöden, organisationsscheman och andra modeller över din organisation på ett sätt som är lätt att ta till sig. Samtidigt erbjuds tillräcklig mängd information genom att användaren kan fördjupa sig i detaljer efter behov och följa länkar vidare till dokument och andra system.

2c8 skapar samsyn i organisationen, ökar transparensen och skapar förutsättning för att bygga ledningssystem, utveckla er verksamhet, hantera risker och mycket mer. Allt detta är samlat i världens mest användarvänliga modelleringsverktyg.

Fördelar med SafetyNet & 2c8

  • Beskriv ledningssystemet och dess processer i ett grafiskt gränssnitt.
  • Skapa samsyn i organisationen så alla i organisationen ser samma sak och gör saker på samma sätt.
  • Upptäck brister i arbetssätt, processer och rutiner och få möjlighet att åtgärda dem.
  • Låg tröskel för införande.
  • Skalbart processverktyg för verksamheter på under 10 anställda till multinationella koncerner.
  • Skapa avvikelser, förbättringsförslag direkt utifrån processerna i SafetyNet.
  • Processkartor, dokumentation, avvikelser, handlingsplaner, egenkontroll, skyddsronder på en plattform.
  • SafetyNet licensen inkluderar svensk support, konsultstöd vid behov och uppdateringar flera ggr per år.
Processbild PlanetPeople