PlanetPeople AB

MILJÖLEDNINGSSYSTEM FÖR SHAREPOINT

När vi byggde vårt första miljöledningssystem för SharePoint 2008 insåg vi snabbt att SharePoint var för komplicerat för den vanliga användaren.  


SharePoint är nu en integrerad del av Microsofts Office 365 Online och tillgänglig på skrivbordet eller i mobilen. Med förbättrad tillgänglighet, användarvänlighet och inbyggda publiceringfunktioner, dokumenthantering, databaser, formulär och arbetsflöden är SharePoint det givna alternativet för miljöledningssystem.


Vi utgår ifrån ett grundutförande som vi anpassar efter kundens verksamhet och krav och behov.

Våra SharePoint-lösningar inkluderar följande grundmoduler:

Vår miljö

Modul för att publicera information som riktar sig till de anställda.


Dokumentation

Modul för att hantera dokumentation, versionshantering, in-och-utcheckning och godkännande

Handbok

Modul för att publicera information till de som har uppgifter i miljöarbete.


Lagar

Modul för att hantera lagar, krav och regler som gäller för verksamheten. 


Riskhantering

Modul för att hantera avvikelser och risker i verksamheten. Inkluderar formulär för att rapportera och följa upp händelser.

Kemikalier

Modul för att hantera kemikalier i verksamheten. Inkluderar publicering av förteckning av säkerhetsdatablad.