PlanetPeople AB

Livsstilsanalyser

Sätten vi arbetar på är under kontinuerlig förändring. Vi går mot mer stillasittande gnuggande av geniknölarna, mer press på att leverera och prestera, och en uppkopplad tillvaro som sakta men säkert suddar ut gränserna mellan arbetsliv och fritid. En icke-fungerande företagshälsa leder till stressade och i värsta fall utbrända medarbetare och ett företag som med tiden tappar den gnista som en gång i tiden sken bland de anställda.


Prestation utan återhämtning är i längden inte hållbart, det krävs riktad och medveten fokus på anställdas välmående och hälsa. Välmående anställda är en konkurrenskraftig tillgång. PlanetPeople kan nu i samarbete med finska Firstbeat presentera Firstbeat Livsstilsanalys, ett smart och datadrivet sätt att mäta och förbättra sina anställdas hälsa.

Med Firstbeat Livsstilsanalys gör du anpassade och individuella mätningar av de anställdas hälsa. 

Kontrollera stress

Deltagaren får data på hur mycket stress den utsätts för och hur väl deras kropp återhämtar sig. Med hjälp av teknik som läser av deras hjärtfrekvens identifieras positiv och negativ stress i vardagen och de får en individuell bild över det autonoma nervsystemets reglering av stress i kroppen. Med hjälp av data kan de identifiera vilka händelser och situationer som orsakar negativ stress i sin vardag och få hjälp med att hantera dem.

Bättre återhämtning

Vila och återhämtning är väldigt viktigt för vår hälsa och prestation. Deltagaren får se om de får tillräckligt med vila och återhämtning i relation till hur mycket av kroppens resurser de förbrukar under dagen. De får även detaljerad information om sin sömn - om de sover tillräckligt länge, och hur kvaliteten på deras sömn är.

Motionera rätt

Analysen hjälper deltagaren att hitta den optimala nivån och träningsformen. De får även se effekten av hur fysiskt aktivitet, kaloriförbrukning och dagliga steg påverkar sin hälsa. Med personlig och individuell information om hur motion påverkar sitt välbefinnande finner många en ökad motivation för träning och motion.

Konditionsnivå

Genom att gå en rask 30 minuters promenad kan deltagaren få en exakt uppskattning av sin konditionsnivå och hur väl de ligger till i förhållande till andra i samma ålder och av samma kön. Testet mäter deras maximala syreupptagningsförmåga (VO2max) och huruvida konditionsnivå är tillräcklig för att främja en god hälsa.

Daglig energiförbrukning

Se hur mycket energi som går åt vid olika aktiviteter i vardagen och hur det påverkar energinivåerna. Deltagaren kan lära sig tillhandahålla med den dagliga energin på ett smart sätt.

Företagspaket innehåller ofta:

  • Introduktionsmöte för personalen
  • Livsstilsanalys
  • Individuella rapporter och personlig feedback
  • Anonyma grupprapporter eller för hela organisationen med möjlighet att  se resultat (stress, återhämtning och fysisk aktivitet) och förändringar över tid.
  • Information som stödjer till att göra rätt personalinvesteringar