Berätta för mig och jag kommer att glömma,
Visa mig och jag kanske kommer ihåg,
Engagera mig och jag kommer att förstå.

Istället för att en expert föreläser bygger Climate Fresk på att deltagarna själva är aktiva i lärandeprocessen. Workshopen utgår från 42 kort med information från FN:s klimatpanels rapporter. I små grupper ska deltagarna placera ut korten och hitta sambanden mellan dem, med stöd av en facilitator.

Genom diskussioner och gemensamma aha-upplevelser skapar gruppen steg för steg en visuell översikt över klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser. Denna metodik aktiverar den kollektiva intelligensen i rummet – allas unika kunskaper, erfarenheter och perspektiv bidrar till helhetsförståelsen.

Att förstå vad som står på spel är nyckeln till att acceptera förändring och själv bli en del av lösningen.

Allas röster är viktiga

En central del av Climate Fresk är att skapa ett tryggt och inkluderande sammanhang där alla känner sig hörda och sedda. Facilitatorns roll är att se till att alla får komma till tals, oavsett förkunskaper. Mångfalden av perspektiv är en styrka som gör den gemensamma lärandeupplevelsen rikare.

Även i den avslutande reflektionen, ”debriefingen”, är det deltagarnas tankar och känslor som står i centrum. Här finns utrymme att dela reaktioner, insikter och frågor efter att ha tagit del av klimatvetenskapen. Genom ett respektfullt utbyte fördjupas förståelsen ytterligare.

Kollektiva lösningar på gemensamma utmaningar

Målet med Climate Fresk är inte bara att öka kunskapen om klimatförändringarna, utan också att inspirera till handling. I debriefingen uppmuntras deltagarna att diskutera vilka åtgärder de kan vidta, både som individer och tillsammans.

Här kommer återigen kollektiv intelligens in i bilden. Genom att dela idéer och bygga vidare på varandras förslag kan gruppen enas om nästa steg för just deras sammanhang, vare sig det är på jobbet, i skolan eller privat. Att formulera konkreta åtaganden tillsammans ökar motivationen att gå från ord till handling.

En metodik som skapar engagemang

Genom sin unika kombination av fakta, dialog och reflektion är Climate Fresk ett kraftfullt verktyg för att skapa engagemang i klimatfrågan. Över 1,6 miljoner människor i 160 länder har redan upplevt kraften i denna kollektiva lärandeprocess.

Fördjupa dig vidare med våra andra workshops

Climate Fresk är startpunkten för att förstå klimatförändringarna, men vi erbjuder även flera fördjupande workshops som bygger vidare på samma pedagogik och kollektiva intelligens:

  • The Digital Collage är en workshop som ökar medvetenheten om digitaliseringens miljöpåverkan, men tar även upp elektronikens generella miljöeffekter som utsläpp vid tillverkning, giftiga ämnen i produkterna och det växande e-avfallsproblemet. 
  • I The Biodiversity Collage får du lära dig mer om den parallella krisen för biologisk mångfald och hur den hänger ihop med klimatförändringarna.
  • The Circular Economy Collage tittar närmare på hur vi kan ställa om till cirkulära system och affärsmodeller för att minska vårt avtryck på planeten.

Precis som i Climate Fresk får deltagarna i dessa workshops tillsammans utforska komplexa ämnen, dela insikter och bli inspirerade att omsätta kunskapen i handling. Genom att delta i flera av våra workshops får du en bred och djup förståelse för vad klimatomställningen innebär.

Skräddarsytt för företag

För våra företagskunder följer vi en beprövad faciliteringsmetodik för att maximera lärande och engagemang:

  • Spela spelet (Climate Fresk, En-ROADS, The Digital Collage etc.) – Deltagarna får en interaktiv och faktabaserad upplevelse av hållbarhetsutmaningarna.
  • Reflektera över känslor – Vi skapar utrymme för deltagarna att processa sina reaktioner och insikter från spelet.
  • Brainstorming kring hävstänger och åtgärder – Gruppen identifierar möjliga vägar framåt utifrån sin nya förståelse.
  • Fokusera på gruppens handlingsplan – Vi hjälper deltagarna att konkretisera och prioritera nästa steg för att omsätta lärdomarna i praktiken.

Anpassning för skolor

Våra workshops fungerar utmärkt även för skolelever från 10 år och uppåt.

Vi har utvecklat anpassade versioner av vissa workshops som tar hänsyn till elevernas ålder, förkunskaper och läroplanens mål.

Genom åldersanpassade instruktioner, stödmaterial och diskussionsfrågor gör vi hållbarhetsfrågorna begripliga och engagerande för unga människor.

Är du redo att bli en förändringsagent för klimatet?

Börja din resa med en Climate Fresk-workshop och fortsätt sedan att bygga kunskap och engagemang med våra andra workshopformat. Tillsammans skapar vi den förändring som behövs!