PlanetPeople AB

VI BRINNER FÖR HÄLSOSAMMA ARBETSPLATSER

Per Olof Hall ägare PlanetPeole AB
Per Olof Hall, ägare PlanetPeople
Ring för mer information

Vi lever i en tid av extrem teknisk utveckling med stor samhällsförändring som resultat. Vår värld befinner sig i ett paradigmskifte där ny teknik och digitalisering förändrar våra liv på jobbet och privat.  Samtidigt leder den nya tekniken till nya krav på att vi måste vara snabba, effektiva och ständigt tillgängliga. 

 

Forskning visar att ständig uppkoppling och tillgänglighet har negativ effekt på vår hälsa, med följder som exempelvis stress, kognitiva störningar, koncentrationssvårigheter, känslomässig likgiltighet, minnesförlust, sömnstörningar, och oro - listan kan göras lång.

 

Som ett resultat är idag frågan om stress ständigt på agendan. Sjukskrivningar ökar och det är akut stressreaktion som ökat mest, med en ökning på 73 %. Akut stressreaktion är nu den vanligaste diagnosen av alla sjukdomsfall i Sverige enligt Försäkringskassan. 

 

Hållbara individer är förutsättningen för alla företag och verksamheter, både på kort och lång sikt. Vi kan inte uppnå ett hållbart samhälle utan hälsosamma och hållbara människor. På PlanetPeople ser vi det som en lika stor fråga som klimatfrågan.                                                  

Genom att arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och ge medarbetarna rätt förutsättningar och verktyg skapas grunden för hållbara medarbetare och hälsosamma arbetsplatser.