PlanetPeople AB

VI BRINNER FÖR HÅLLBARA ARBETSPLATSER

Per Olof Hall, ägare PlanetPeople

Vi lever i en tid av extrem teknisk utveckling och samhällsförändring som ett resultat. Vår värld befinner sig i ett paradigmskifte där ny teknik och digitaliseringen förändrar våra liv på jobbet och privat.  Samtidigt leder den nya tekniken till nya krav på att vi måste vara snabba, effektiva och ständigt tillgängliga. 

 

Forskning visar att ständig uppkoppling och tillgänglighet har negativ effekt på vår hälsa exempelvis stress, kognitiva störningar, koncentrationssvårigheter, känslomässig likgiltighet, minnesförlust, sömnstörningar, och oro, listan kan göras lång.

 

Som ett resultat är idag frågan om stress  ständigt på agendan. Sjukskrivningar ökar och det är akut stressreaktion som ökat mest med 73 % . Akut stressreaktion är nu den vanligaste diagnosen av alla sjukdomsfall i Sverige enligt Försäkringskassan. 

 

Hållbara individer är förutsättningen för alla företag och verksamheter, både på kort och lång sikt. Vi kan inte uppnå ett hållbart samhälle utan hälsosamma och hållbara människor. På PlanetPeople  ser vi det som en lika stor fråga som klimatfrågan.                                                  

Genom att  arbeta med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och ge medarbetarna rätt förutsättningar och verktyg skapas grunden för hållbara medarbetare och arbetsplatser.