Skip to content

Om oss

Hej och välkommen hit!

Mitt namn är Per-Olof Hall och jag är grundare till PlanetPeople AB.  Jag har ett förflutet som ledare i både små och stora företag. Utifrån ett intresse för hållbarhetsfrågor grundade jag PlanetPeople 2008 med en vision om att hjälpa företag att bli socialt och ekologiskt hållbara.

Vi lever i en extremt turbulent tid med utmaningar som nu sammanstrålar på ett sätt som tidigare inte har sett.

Klimatkris, pandemier, digitalisering, artificiell intelligens, demografiska förändringar, global arbetslöshet, flyktingar – listan kan bli hur lång som helst!

Som ett resultat är idag frågan om stress ständigt på agendan. Sjukskrivningar ökar och det är akut stressreaktion som ökat mest. Akut stressreaktion är nu den vanligaste diagnosen av alla sjukdomsfall i Sverige enligt Försäkringskassan.

Hållbara individer är förutsättningen för alla företag och verksamheter, både på kort och lång sikt. Vi kan inte uppnå ett hållbart samhälle utan hälsosamma och hållbara människor. På PlanetPeople ser vi det som en lika stor fråga som klimatfrågan.

Per-Olof Hall PlanetPeople A

Referenser

Av sekretesskäl nämner vi aldrig kundens namn utan beskriver istället deras bransch och vad vi har hjälpt dem med.​
Här är några exempel på branscher och företag som vi har hjälpt under åren:
FinTech

FinTech

Global leverantör av finansiella tjänster
Kartläggning, riskbedömning, rutiner, ledningssystem SharePoint (O365), belastningsergonomi, utbildning för chefer och personal.

Byggbranschen

Byggbranschen

Ledande Svensk leverantör av stenhus  Kartläggning, riskbedömning, rutiner, ledningssystem SharePoint (O365), belastningsergonomi, utbildning för chefer och personal, arbetsmiljö byggarbetsplats, avvikelsehantering

Varv

Varv

Leverantör av tjänster industriell sjöfart
Kartläggning, riskbedömning, rutiner, ledningssystem SharePoint. Mycket komplex verksamhet med höga krav på arbetsmiljön.

Hamn

Hamn

En av Sveriges största hamnar
Längre uppdrag med att utveckla och införa hamnens arbetsmiljöledningssystem och hantera Arbetsmiljöverkets inspektion av denna mycket komplexa verksamhet.

Media

Media

Rikstäckande mediekoncern – lokaltidningar
Återkommande jämställdhetskartläggning, lönekartläggning . Framtagande och införande av arbetsmiljöhandbok.

Fastigheter

Fastigheter

Rikstäckande fastighetsbolag
Omfattande kartläggning, riskbedömning, rutiner, ledningssystem för SharePoint, utbildning, medarbetarenkät. 

Grossist

Grossist

Importör, grossist, tillverkare av betäckningar
Kartläggning,  bullermätningar, vibrationer, truckkörning, kemikalier, riskbedömning, rutiner, ledningssystem.

Förskola

Förskola

Nordisk börslistad koncern
Stöd i samband med chefsbyte, hantering av krav från Arbetsmiljöverket, personalärenden, omorganisation av verksamheten och framtagning av handlingsplan.

Måleri

Måleri

Rikstäckande målerifirma
Lönekartläggning och jämställdhetskartläggning.

PRoduktion

PRoduktion

Nordiskt belysningsföretag
Vi har under flera års tid fått förmånen att återkomma och genomföra arbetsmiljöenkäter, arbetsmiljöutredningar och lönekartläggningar.

Flyg

Flyg

Globalt företag – flygplatssäkerhet
Revision och GAP-analys nationella och internationella krav. Riskbedömning, rutiner, ledningssystem för SharePoint, medarbetarenkät.

Äldrevård

Äldrevård

Nordisk börslistad koncern
Konflikthantering, enkäter och kartläggningar, arbetsmiljöhandbok, processutveckling, ledarskapsutveckling, utbildningar inom arbetsmiljö, chefsstöd, omorganisationer och införande av processinriktat arbetsmiljöarbete.

E-handel

E-handel

Ledande möbel- och inredningsbutik på nätet
Besök från Arbetsmiljöverket, hantering av krav, arbetsmiljöhandbok på Google sites, OSA-enkät, utbildning chefer. Återkommande OSA-enkät.

Butikskedja

Butikskedja

Nationell butikskedja
Besök från Arbetsmiljöverket, hantering av krav, digital fysisk arbetsmiljökartläggning, utbildning av butikschefer.

Transporter

Transporter

Logistikföretag
Besök från Arbetsmiljöverket, hantering av krav, digital arbetsmiljöhandbok med mobilt ärendehanteringssystem för rapportering av brister, risker, tillbud och olyckor.

PRoduktion

PRoduktion

Världsledande tillverkare av förpackningar
Fullständig genomgång av en av företagets 245 fabriker. Uppdatering av riskbedömningar, säkerhetsgenomgång av samtliga maskiner i fabriken. Genomgång av elsäkerhet. Ergonomisk kartläggning.

Streckkodsläsare

Streckkodsläsare

Världsledande tillverkare
Revision av arbetsmiljöarbetet, arbetsmiljöhandbok.

IT-företag

IT-företag

Digitaliseringsplattform
Besök av Arbetsmiljöverket, arbetsmiljöhandbok, OSA-enkät.

Partners, samarbeten och nätverk

Partners

Vi är speciellt glada och stolta över vårt samarbete med 3HF Response AB som står bakom ansvarsfullt.se, tjänsten vi erbjuder våra kunder för hållbarhetsrapportering, hållbara inköp och hållbara anbud samt med FrontAvenue som står bakom SafetyNet.

Samarbeten

Är du intresserad av ett samarbete? Kontakta oss gärna

Nätverk

HutSkåne
CircularHub

Kontakta oss

PlanetPeople AB

Danska vägen 29
212 29 Malmö
Sweden

Tel. +46 40 664 7040
info@planetpeople.se

Kontakta oss gärna via telefon eller e-post. Alternativt använd dig av vår chattfunktion längst ner till höger på sidan.

Är vi inte tillgängliga så går det bra att lämna ett meddelande i chatten så återkommer vi snarast möjligt.