PlanetPeople AB

ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ

Psykiska diagnoser är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i arbetslivet. I dag ställs mer krav än någonsin på oss människor både i privatlivet och på arbetet. Vi menar att en stor anledning är digitaliseringen som ställer krav på oss att arbeta snabbare, vara effektivare och gör oss tillgängliga dygnet runt. Forskning visar att ständig uppkoppling och tillgänglighet har negativ effekt på vår hälsa exempelvis stress, kognitiva störningar, koncentrationssvårigheter, känslomässig likgiltighet, minnesförlust, sömnstörningar, och oro.


Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ställer höga krav på arbetsgivaren som ibland är både svåra att efterfölja och följa upp. Vi menar att frågorna om psykisk ohälsa är allt för komplexa att lösas med en föreskrift utan ett gemensamt ansvar måste tas mellan arbetsgivaren, individen och samhället. Här krävs stöd, hjälp, konkreta verktyg och ytterligare forskning och information om hur stress påverkar människan.


Allt beror dock inte på stress, för hög arbetsbelastning eller dåligt ledarskap. Vi kan inget annat än hålla med forskaren Lisbeth Rydén som menar att den bakomliggande logiken i hur vi styr, organiserar, tänker och pratar om arbetet påverkar i högsta grad och kan skapa vad hon kallar för diskursiva arbetsmiljörisker. Hennes forskning och  metoder ger nya angreppssätt att inventera och  analysera  organisatorisk och social arbetsmiljö och som vi gärna använder i vårt arbete.

Så här jobbar vi:

Ring för mer information