PlanetPeople AB

Personsäkerhet

Ensamarbete och arbete i hotfulla situationer regleras av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ensamarbete och hot och våld. Ett stort ansvar vilar på arbetsgivaren i att säkerställa den anställdes trygghet.


Som ensamarbete räknas sådant arbete som innebär fysisk eller social isolering. Det kan till exempel vara så att man inte kan få kontakt med andra människor på arbetsplatsen utan att använda radio eller telefon. Som ensamarbete räknas även situationer då man befinner sig bland andra människor men ändå inte kan räkna med hjälp i en kritisk situation.


Att få svar på anrop eller larm är grunden för att kunna reda upp en kritisk situation. Om det inte går att snabbt få undsättning får inte ensamarbete utföras. Det är arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön vid ensamarbete och vid arbete med risker för hot och våld.


I vårt arbete kommer vi konstant i kontakt med verksamheter där behovet av trygghetslösningar finns. Efter att vi har utvärderat ett antal leverantörer av trygghetslarm har vi valt att samarbeta med det svenska företaget MiniFinder Sweden AB.


Vi erbjuder kundanpassade lösningar som kan inkludera kopplingar till interna eller externa larmcentraler, väktarutryckningar, larm till polis eller ambulans, internationella larmcentraler, etc

Kontakta oss för mer information
MiniFinder Pico

MiniFinder Pico® är svenskdesignad gps tracker och trygghetslarm i miniatyrformat som fungerar i hela världen. Enheten bygger på den senaste tekniken och innehåller trots sin lilla storlek alla nödvändiga funktioner som man förväntar sig av ett trygghetslarm.


Pico är inte enbart en gps tracker utan även en trygghetstelefon. Vidare innehåller enheten även en fallsensor som kan känna av ett livshotande fall och skicka ut ett larm helt automatiskt.

MiniFinder Pico
MiniFinder Go

MiniFinder® GO är mjukvaran som tar hand om alla inkommande sensorer och data från MiniFinder produkter som sedan presenteras på ett överskådligt sätt i form av en kartbild. Plattformen består av tre olika system: larmsystem, rapportsystem och realtidsspårningssystem. Systemet stödjer även externa anrop och integration mot tredjepartssystem via API:er.

Appar finns tillgängliga för nedladdning till Android och iOS (Apple) mobiltelefoner och surfplattor:

Funktioner

Vibratoinslarm

GPS:en kan genom sin vibrationssensor avgöra om enheten har förflyttat sig från sin plats och sedan larma ifall sådan händelse uppstår.

Panikknapp

Skickar larm i mobilappen genom push-notis. Följer sedan upp med röstsamtal till larmmottagaren.Samtalsfunktion

Enheten stödjer tvåvägskommunikation. Du kan ringa till din MiniFinder Pico men även ringa ifrån den till ett eller flera förinställda telefonnummer.

Röstövervakning

Enheten kan automatiskt svara på inkommande samtal från ett auktoriserat telefonnummer. Lämpligt vid röstövervakning av personer som är i en nödsituation.

Låg batteri varning

Vid låg batterinivå får du ett larm i form av en pushnotis till din mobiltelefon eller larm via e-post till datorn.Loggning

Enheten loggar alla positioner i MiniFinder GO systemet. Du kan i efterhand rita spår på kartan baserat på tid och datum.


GeoFence larm

Rita ett virtuellt staket på kartan och få besked om gps-tracker lämnar det avgränsade området.


Larm vid fallolycka

MiniFinder Pico har en inbyggd fallsensor som kan larma vid en fallolycka genom att mäta hastighet och G-kraft i ett fall.

Realtidsspårning

Pico uppdaterar sin position så snart den upptäcker rörelse. Du kan via MiniFinder GO APP följa den i realtid på kartan.