PlanetPeople AB

​REFERENSER

Av sekretesskäl nämner vi aldrig kundens namn utan beskriver istället deras bransch och vad vi har hjälpt dem med.​

Här är några exempel på branscher och företag som vi har hjälpt under åren:

Fintech

Global leverantör av analytisk mjukvara

Kartläggning, riskbedömning, rutiner, ledningssystem SharePoint (O365), belastningsergonomi, utbildning för chefer och personal.


Hamn

En av Sveriges största hamnar

Längre uppdrag med att utveckla och införa hamnens arbetsmiljöledningssystem och hantera Arbetsmiljöverkets inspektion av denna mycket komplexa verksamhet.

Produktion

Nordiskt belysningsföretag

Vi har under flera års tid fått förmånen att återkomma och genomföra arbetsmiljöenkäter, arbetsmiljöutredningar och lönekartläggningar.Grossist

Importör, grossist, tillverkare av betäckningar

Kartläggning,  bullermätningar, vibrationer, truckkörning, kemikalier, riskbedömning, rutiner, ledningssystem.
E-handel

Ledande möbel- och inredningsbutik på nätet

Besök från Arbetsmiljöverket, hantering av krav, arbetsmiljöhandbok på Google sites, OSA-enkät, utbildning chefer.

Bygg

 Ledande Svensk leverantör av stenhus   

Kartläggning, riskbedömning, rutiner, ledningssystem SharePoint (O365), belastningsergonomi, utbildning för chefer och personal, arbetsmiljö byggarbetsplats, avvikelsehantering

Media

Rikstäckande mediekoncern - lokaltidningar
Återkommande jämställdhetskartläggning, lönekartläggning . Framtagande och införande av arbetsmiljöhandbok.


Flyg

Globalt företag - flygplatssäkerhet

 Revision och GAP-analys nationella och internationella krav. Riskbedömning, rutiner, ledningssystem för SharePoint, medarbetarenkät.Förskola

Nordisk börslistad koncern                 

Stöd i samband med chefsbyte, hantering av krav från Arbetsmiljöverket, personalärenden, omorganisation av verksamheten och framtagning av handlingsplan.Butikskedja

Nationell butikskedja   

Besök från Arbetsmiljöverket, hantering av krav, digital fysisk arbetsmiljökartläggning, utbildning av butikschefer.

Varv

Leverantören av tjänster för industriell sjöfart

Kartläggning, riskbedömning, rutiner, ledningssystem SharePoint. Mycket komplex verksamhet med höga krav på arbetsmiljön.Fastigheter

Rikstäckande fastighetsbolag

Omfattande kartläggning, riskbedömning, rutiner, ledningssystem för SharePoint, utbildning, medarbetarenkät. 


Äldrevård

Svenska och nordiska koncerner.

Konflikthantering, enkäter och kartläggningar, arbetsmiljöhandbok, processutveckling, ledarskapsutveckling, utbildningar inom arbetsmiljö, chefsstöd, omorganisationer och införande av processinriktat arbetsmiljöarbete.

Måleri

Rikstäckande leverantör inom måleri

Lönekartläggning och jämställdhetskartläggning.


Transporter

Logistikföretag                        

Besök från Arbetsmiljöverket, hantering av krav, digital arbetsmiljöhandbok med mobilt ärendehanteringssystem för rapportering av brister, risker, tillbud och olyckor