Rekordvarm havstemperatur signalerar oroväckande klimatförändringar

Världshaven har tagit den största smällen från den globala uppvärmningen, med över 90% av den värme som fångats av stigande växthusgasutsläpp absorberad av haven. Sedan mars 2023 har havstemperaturen slagit nya rekord nästan dagligen. Remarkabelt nog överträffades tidigare rekord med den största marginalen som setts under satelliteran under 47 dagar.

Konsekvenser av den snabba uppvärmningen

I februari 2024 hade världen redan överskridit 1,5 graders uppvärmning under ett helt år. Ännu mer oroväckande är att havstemperaturerna i vissa regioner föregående år motsvarade de som förväntas vid en global uppvärmning på 3 grader. Denna snabba uppvärmning är ett mysterium för forskare, då den överstiger modellernas prognoser.

Möjliga orsaker till den oväntade uppvärmningen

Forskare undersöker flera faktorer som kan ha bidragit till den accelererande havsuppvärmningen. Vulkanen Tonga Hunga-Hunga Ha’apais utbrott 2022 släppte ut enorma mängder vattenånga som fångade värme i atmosfären. Ett beslut 2020 om lägre svavelhalter i fartygsbränsle minskade också mängden svaveldioxidutsläpp från sjöfarten, vilket kan ha ökat den globala uppvärmningen något. En tidig studie pekar även på en långsiktig 50-70-årscykel av uppvärmning och avkylning i högre breddgrader som en möjlig bidragande faktor.

Effekter på land och längs kuster

Konsekvenserna av den rekordstora havsuppvärmningen sträcker sig långt bortom haven. Ökad avdunstning och luftfuktighet kan leda till nya rekord i värmeböljor på land, då värmeindex blir avgörande för människors överlevnad. Uppvärmt och mindre tätt havsvatten bidrar också till stigande havsnivåer, med förödande effekter för kustområden.

Sammanfattningsvis visar artikeln att vi snabbt närmar oss, eller redan passerat, vissa oåterkalleliga trösklar i klimatsystemet. Det är hög tid att agera resolut för att undvika de värsta scenarierna. Varje bidragande faktor till uppvärmningen, oavsett hur liten, måste tas på allvar om vi ska ha en chans att vända utvecklingen.

Picture of Per-Olof Hall

Per-Olof Hall

Skriver om hälsa och hållbarhet, och kombinerar en unik insikt med över 15 års erfarenhet som ägare och konsult på PlanetPeople AB.