PlanetPeople AB

REVISION

Behöver ni få koll på läget? 

 Vi kan hjälpa er att göra en kartläggning över hur verksamheten uppfyller kraven enligt lag samt olika standarder m.m. inom miljö, arbetsmiljö och kvalitet. 

Efter kartläggningen kan ni använda informationen för att åtgärda era problem  alternativt få hjälp av oss att få dem åtgärdade. 

VI hjälper er att bli certifierade enligt ISO, Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas.